Decima unità - Tizedik lecke

Vogliamo prendere qualcosa? – Veszünk valamit?

Rendelés bárban, rendhagyó igék, módbeli segédigék, kérdőszavak

 

KEZDŐ LECKÉK (A1)OKOSODÓ
e

Contenuto decima unità - Tizedik lecke tartalma

Ebben a leckében megtanulsz
bárban rendelni,
megtanulod a
rendhagyó igék ragozását,
a módbeli segédigéket
és az összes kérdőszót.

Argomento – Téma:

rendelés bárban

Grammatica – Nyelvtan:

rendhagyó igék ragozása * módbeli segédigék * kérdőszavak

Video - Videó

Ebben a leckében megtanulod,

Accesso - Bejelentkezés

Jelentkezz be, ha el szeretnéd érni a lecke tartalmát.
Ha nem regisztráltál még, regisztrálj be!

Registrazione - Regisztráció

Regisztrálj be, ha hírlevelet szeretnél kapni az új leckékről!
Majd ha működik… egyelőre nem.

7 + 15 =

Puoi stampare la decima unità! - Kinyomtathatod a tizedik leckét!

Ha szeretnéd eBook alakban kinyomtatnitizedik lecke anyagát, akkor itt, a nyomtató ikonra kattintva töltheted le.
A webes felület más lehetőségeket ad, mint a Word, ezért gyakran másféle feladatokat találsz ugyanarra a nyelvtani részre. 
A könyv színes! A színekkel gyakran a fontos részeket emelem ki, tehát kérlek, színesben nyomtasd ki!

A rendhagyó igék ragozása/kijelentő mód, jelen idő

A szabályos igékkel foglalkoztunk eddig.
Létezik azonban számos rendhagyó ragozású ige is, ami azt jelenti, hogy ragozáskor megváltozik az ige szótöve is, mint például az andaremenni ige esetében.

andare-> io vad-o

Ebben a leckében
megtalálod a
leggyakrabban használt
rendhagyó igék
ragozását.
Ezen nincs mit érteni,
csak ismételni!
Ismételd el mindegyiket
egymás után
legalább 10x!

Egyes igéknél segít az
egyes szám első személy a
többes szám harmadik
személy ragozásában.

io teng-o-> loro teng-ono
io scelg-o-> loro scelg-ono

Ügyelj a szóhangsúlyra!
Amennyire lehetséges,
ugyanaz a szabály,
mint amit a
szabályos igéknél
tanultunk:
szótő, szótő, szótő, rag, rag, szótő
A szóhangsúly
vastag, aláhúzott 
betűvel van kiemelve.

Amikor bizonytalan vagy
egy ige ragozásában,
ellenőrizd le a szótárban, mert
jelölik a rendhagyó ragozást
-csillaggal és az
-első ragozott alak
megadásával.
Pl.: *mettere: [metto, …, …]
vagy egy olyan oldalon,
ahol leragozzák az igéket,
mint például itt:
(Írd be az oldalon a keresőbe az igét.)

https://www.coniugazione.it/

y

A rendhagyó igék ragozása

A rendhagyó igéket is három csoportba osztjuk végződésük szerint:

-are, -ere, -ire

-are végűek

Az -are végűekkel kezdjük.
Ide tartozik a
stare ige is.
Ugye folyékonyan
tudod már ragozni?
Ha nem, lépj a
harmadik leckébe,
és gyakorold még,
hogy jól menjen!
A Te érdeked,
hogy jól megtanuld!

andare-menni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-are

and-are – menni

io vad-o
tu vai
lui/lei/Lei  v-a
noi and-iamo
voi/Voi and-ate
loro/Loro v-anno

dare-adni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-are

d-are – adni

io d-o
tu dai
lui/lei/Lei  d-à*
noi d-iamo
voi/Voi d-ate
loro/Loro d-anno

* hangsúlyjelet kell tenni rá, ez különbözteti meg a da elöljárószótól!

fare-csinálni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-are

f-are – csinálni

io facci-o
tu fai
lui/lei/Lei  f-a
noi facc-iamo
(ne mondd ki az i-t!)
voi/Voi f-ate
loro/Loro f-anno

l

andare

Válaszd ki a megfelelő ragozott alakot!

l

dare

Válaszd ki a megfelelő ragozott alakot!

l

fare

Válaszd ki a megfelelő ragozott alakot!

-ere végűek

Az -ere végűek közé tartozik
az essere és az avere
ige ragozása is.
Ugye folyékonyan
tudod már ragozni?
Ha nem, lépj vissza 
második és a negyedik
leckékbe, és
gyakorold még!

sapere-tudni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

sap-ere – tudni

io s-o
tu sai
lui/lei/Lei  s-a
noi sapp-iamo
voi/Voi sap-ete
loro/Loro s-anno

bere-inni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

b-ere – inni

io bev-o
tu bev-i
lui/lei/Lei  bev-e
noi bev-iamo
voi/Voi bev-ete
loro/Loro bev-ono

tenere-tartani

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

ten-ere – tartani

io teng-o
tu tieni
lui/lei/Lei  tien-e
noi ten-iamo
voi/Voi ten-ete
loro/Loro teng-ono

scegliere-választani

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

scegli-ere – (ki)választani

io scelg-o
tu scegl-i
lui/lei/Lei  scegl-e
noi scegl-iamo
voi/Voi scegl-ete
loro/Loro scelg-ono

sedere-ülni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

sed-ere* – ülni

io sied-o
tu siedi
lui/lei/Lei  siede
noi sed-iamo
voi/Voi sed-ete
loro/Loro siedono

* inkább visszaható alakban áll
(A 14. leckében tanuljuk a visszaható igéket.)

rimanere-maradni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

riman-ere – maradni

io rimang-o
tu riman-i
lui/lei/Lei  rimane
noi rimaniamo
voi/Voi rimanete
loro/Loro rimangono

l

Sapere, bere, tenere, scegliere, rimanere...

Válaszd ki a megfelelő ragozott alakot!

A módbeli segédigék

Ebbe a csoportba tartoznak még, az úgynevezett módbeli segédigék is.

Azért hívják így őket, mert
a cselekvés módját
határozzák meg,
azt, hogy milyen módon
megy végbe a cselekvés:

meg akarom tenni->
 voglio fare,
– meg kell tennem->
devo fare
megtehetem->
posso fare

Az utánna álló igét nem ragozzuk!

Devi mangiare la pappa!
-Non voglio mangiare la pappa!

volere-akarni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

vol-ere – akarni

io vogli-o
tu vuoi
lui/lei/Lei  vuol-e
noi vogl-iamo
voi/Voi vol-ete
loro/Loro vogli-ono

dovere-kelleni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

dov-ere – kelleni

io dev-o/debb-o
tu dev-i
lui/lei/Lei  dev-e
noi dobb-iamo
voi/Voi dov-ete
loro/Loro dev-ono/debb-ono

potere-tud(hat)ni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ere

pot-ere – tud(hat)ni

io poss-o
tu puoi
lui/lei/Lei  pu-ò
noi poss-iamo
voi/Voi pot-ete
loro/Loro poss-ono

l

Volere, dovere, potere

Gyakorold a ragozást!
Írd a szövegdobozba a zárójelben megadott ige odaillő ragozott alakját!

l

Chi, ha sete, deve bere! – Aki szomjas, innia kell!

Ez a feladat gyerekjáték lesz!
Válaszd ki a megadott tagmondathoz, mondathoz illő folytatást, választ!

-ire végűek

Most jönnek  az -ire végűek.
Itt jegyzem meg, hogy
míg a magyarban a
kimenni-> uscire
bemenni-> entare
felmeni-> salire
lemenni-> scendere
elmenni-> andare via
igekötőkkel megoldható,
az olaszban erre
öt külön igét használunk.

venire-jönni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ire

ven-ire – jönni

io veng-o
tu vien-i
lui/lei/Lei  vien-e
noi ven-iamo
voi/Voi ven-ite
loro/Loro veng-ono

dire-mondani

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ire

d-ire – mondani

io dic-o
tu dici
lui/lei/Lei  dic-e
noi dic-iamo
(ne mondd ki az i-t!)
voi/Voi d-ite
loro/Loro dic-ono

uscire-kimenni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ire

usc-ire – kimenni

io esc-o
tu esc-i
lui/lei/Lei  esc-e
noi usc-iamo
(ne mondd ki az i-t!)
voi/Voi usc-ite
loro/Loro esc-ono

salire-felmenni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ire

sal-ire – felmenni, felszállni

io salg-o
tu sal-i
lui/lei/Lei  sal-e
noi sal-iamo
voi/Voi sal-ite
loro/Loro salg-ono

apparire-megjelenni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ire

appar-ire – megjelenni, felbukkanni

io appaio/appar-isc-o
tu appar-i/appar-isc-i
lui/lei/Lei  appare/appar-isc-e
noi appariamo
voi/Voi apparite
loro/Loro appaiono/appar-isc-ono

morire-meghalni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-ire

mor-ire – meghalni

io muoi
tu muor
lui/lei/Lei  muor
noi moriamo
voi/Voi morite
loro/Loro muoiono 

Andare, bere, uscire - Menni, inni, kimeni

Vésd az emlékezetedbe a rendhagyó igéket!
Késztettem hozzá Neked szókártyákat,
hogy minél gyorsabban menjen.
Használd a többi játékot is!

l

Venire, dire, uscire

venire

Noi presto (hamar).

Angela e Daniele fra un ora (egy óra múlva).

Mario in macchina (kocsival).

Professore, con noi (velünk)?

Io solo (egyedül).

Voi a casa (haza).

Luca, a cena (vacsorára)?

dire

Loro solo la verità (igazság).

Maria che cosa pensa?

Noi non solo (csak) una parola.

Io tutto (mindent).

Voi almeno (legalább) una frase (mondat)?

Roberto, quando (mikor) vieni?

Cameriere, il prezzo (ár)?

uscire

Noi dopo (majd).

Marco tardi (későn).

Dino e Gino solo (csak) adesso (most)?

Io stasera (ma este).

Tu con Marta (Mártával)?

Voi insieme (együtt)?

l

Salire, apparire, morire

salire

Noi sulla torre di Pisa (a pisai toronyba).

Roberta, sul treno (a vonatra)?

Io le scale (lépcső) veloce (gyorsan).

Fernando e Carolina in terrazza.

La signora Blasi piano piano (lassacskán).

Lei in bicicletta?

Voi su una sedia (székre)?

apparire

Loro forti.

Noi stanco (fáradt)?

Voi allegri.

Come (milyennek) (io) (tűnök)?

Tu pallida (sápadt).

La cosa (dolog) difficile (nehéz).

Signora, Lei felice (boldog)!

morire

Voi di sete (a szomjúságtól).

Noi di fame (az éhségtől).

Tu di sonno (az álmosságtól).

Loro di caldo (a melegtől).

Io dalla risata (a nevetétől)!

Gianluca di noia (az unalomtól).

Adok, mondod, megy… – Do, dici, va…

Fordítsd le a következő szerkezeteket!
A főneveket egyes számban 
adtam meg,
ha kell, egyeztess!!!
A nőnemet (n),
a hímnemet (h) jelzi.
Az egyenes mondat szórendje:
Alany-Állítmány-Tárgy-Határozó (hely-/idő-)

Posso comprare, voglio comprare, devo comprare– Vehetek, venni akarok, vennem kell

Fordítsd le a következő szerkezeteket a
volere, dovere és a potere
igék használatával!
A módbeli segédige után
álló igét ne ragozd!

i

Devo fare la spesa - Be kell vásárolnom

A következő olvasmányban rövid párbeszédeket fogsz hallani, Antonio és a mamája között,
sok rendhagyó igével és kérdőszavakkal.
Most már ismered a rendhagyó ragozást, ezért remélem, sikerélményed lesz a fordításkor!
A szavakat az olvasmány alatt találod két oszlopban.
Figyeld meg a módbeli segédigék és a kérdőszavak  használatát is!
(A bevásárláshoz szükséges mondatokat az A2-es részben vesszük, mert ahhoz ismerned kell az elöljárószavakat is.)
rendhagyó igék és a kérdőszavak pirossal, a hangsúly vastag betűvel jelölve.

Devo fare la spesa - Be kell vásárolnom

Hallgasd a szöveget! Figyeld meg a rendhagyó igék használatát!

Squilla il telefono.
Antonio: Pronto?! Chi è?
Mamma: Pronto, Anto’! Antooonio!
Antonio: Oooii ma’?! Che c’è?
Mamma: Senti! Che fai adesso? Sono senza macchina e devo fare la spesa per la cena. Puoi venire qui, figlio? Così andiamo insieme, almeno scegli tu cosa vuoi mangiare.
Antonio: No, non posso mamma!
Mamma: Perché?!
Antonio: Devo suonare… ma sai!
MammaDai, vieni figliuolo!! Tu non esci mai! Suoni sempre!! Puostaccare un po’!!
Antonio: Dove sei adesso, mamma?
Mamma: Da zia Melina.
Antonio: Va bene. Ma quanto rimaniamo? Non posso stare molto. Devo rientrare fra un ora!
Mamma: Facciamo presto!
Ma quando arrivi qui?
Antonio: Arrivo subito. Puoi scendere intanto? Non voglio aspettare.
Mamma: Va bene, scendo.
Mamma: Senti figlio, puoi tenere tu il cestino?
Antonio: Sì, mamma!
Mamma: Cosa vuoi cenare? Prendiamo due mozzarelle?
Antonio: Di nuovo mozzarelle?
Mamma: Allora cosa dici? Prendo un altro formaggio?
Antonio: È molto meglio!
Mamma: Vediamo… Caciocavallo, Pecorino, Provolone*…
Antonio: Non devi comprare il pane?
Mamma: No. Abbiamo il pane a casa. L’acqua! Invece dobbiamo comprare l’acqua… e la pasta!… Non abbiamo nemmeno il sugo… la carta igenica…
Antonio: Basta mamma! Andiamo a pagare! Ma che fila!! Hai tu il portafoglio, vero?
Mamma: Sì, e anche una busta.

* olasz sajtmárkák

Antonio: Vogliamo prendere qualcosa in questo bar?
Mamma: Perché no?!
Antonio: Ho voglia di un cappuccino! Tu cosa vuoi, mamma?
Mamma: Un cornetto. Come mai non prendi un dolce?
Antonio: Non mi va adesso… Vuoi una bibita? Un’aranciata?
Mamma: No, non mi va.
Antonio: Cameriere!
Cameriere: Desiderano ordinare?
Antonio: Sì. Un cappuccino e un cornetto. Quanto pago?
Cameriere: Vuole lo scontrino subito?
Antonio: Sì, abbiamo fretta.
Cameriere: Va bene. 7 euro e 50 centesimi.
Antonio: Può tenere il resto!

Parole, parole - Szavak, szavak

Itt találod azokat az olvasmányban szereplő szavakat, amiket még nem ismersz, (meg párat, amiket már ismerned kéne, de én olyan aranyos voltam és újra kiszótároztam Neked. :)) A hangsúlyt piros betűvel jelöltem!
squillare – csengeni
pronto – hallani, érezni
chi – ki
oooii ma’?! – ohh, anya?!
che c’è– mi van? (nem olyan csúnya, mint magyarul)
che – mi
c’è – van
senti! – figyelj!
sentire – hallani, érezni
fai – csinálsz
fare – csinálni
adesso – most
senza – nélkül
macchina – autó
devo – kell nekem
dovere – kelleni
spesa – bevásárlás
pe– ra, -re
cena – vacsora
puo– tudsz
potere – tudni
venire – jönni
qu– itt, ide
figlio – fiam, fia vkinek
così – így, úgy, ilyen, olyan
andiamo – megyünk
andare – menni
insieme – együtt
almeno – legalább
scegli – válsztod
scegliere – választani
cosa – dolog
vuo– akarsz
volere – akarni
mangiare – enni
posso – tudok
mamma – anya
perché – miért
suonare – játszani
ma – de
sa– tudod
sapere – tudni
da– gyerünk (nógató szócska)
vieni – gyere
figliuolo – fiacskám
esci – kimozdulsz
uscire – elmenni, kimenni
sempre – mindig
stacca – kapcsolj ki
un po’ – egy kicsit
maaah – nos
dov– hol, hová, ahol
adesso – most
da – -nál, -nél
zi– néni (nagynéni)
va bene – jól van
quanto – mennyi
rimaniamo – maradunk
rimaneremaradni
molto – sokat
rientrare – visszajönni, újra bemenni

Hallgasd és ismételd a szavakat, míg meg nem tanulod!

Vigyázz a szóhangsúlyra!

fra – múlva
ora óra
presto – hamar, korán
facciamo presto – gyorsan megleszünk
quando – mikor, amikor
subito – rögtön
scendere – lemenni, leszállni
intanto – ezalatt, időközben
aspettare – várni
tenere – tartani
cestino – kosár
cenare – vacsorázni
prenderevenni, fogni, vinni…
mozzarella – mozzarella
di nuovo – megint, újra
allora – akkor
dici – mondod
dire – mondani
formaggio – sajt
meglio – jobb
è molto meglio – sokkal jobb
comprare – venni
pane – kenyér
acqua – víz
invece – ellenben, azonban
pasta – tészta
nemmeno  -sem
sugo – paradicsomszósz
carta igenica – wc papír
basta – elég
pagare – fizetni
fila – sor
ma che fila! – micsoda sor!
portafoglio – pénztárca
vero – igaz, ugye
anche – is
busta – zacskó, szatyor
qualcosa – valami(t)
questo – ez(t)
perché no – miért ne
avere voglia di – kedve van vmhez
tu cosa vuo– te mit kérsz
cornetto – croissant
come ma– hogyhogy
dolce – sütemény, édesség
non mi va – nem kívánom
adessomost
bibita – üdítőital
aranciata – narancslé(t)
cameriere – pincér
desiderareóhajtani
ordinare – rendelni
quanto – mennyi(t)
pagarefizetni
scontrino – számla
frettasietség
avere frettasietni
euro – euro
centesimi – cent
tenere – tartani
resto – maradék, visszajáró

Hallgasd és ismételd a szavakat, míg meg nem tanulod!

Vigyázz a szóhangsúlyra!

u

Rispondi alle domande! - Válaszolj a kérdésekre!

Lefordítottad
az olvasmányt?
Jól megértetted?
Akkor válaszolj a
következő kérdésekre!
Írd be a szövegdobozba
a válaszaidat,
majd ha kész vagy,
klikkelj a Kész! gombra és
ellenőrizd le a megoldásod!
Ügyes légy!
1. Chi telefona?

2. Dove vuole andare la mamma?

3. Che fa Antonio quando la mamma telefona?

4. Che cosa comprano?

5. Chi ha la busta?

6. Cosa non prende (kér) la mamma al bar?

7. Cosa prendono (vesznek) invece (azonban)?

l

Tu cosa prendi? - Te mit kérsz?

Ezzel a feladattal a szókincsedet bővítheted.
1. Lépj a Quizletbe, és tanuld meg a rendeléshez szükséges kifejezéseket!

2. Ezután olvasd át az árlistát, amit lefordítottam Neked, hogy valós helyzetben is már tudd a szavakat. 🙂

Pasticceria La Gatta Nera Listino * Prezzi banco

A Fekete Macska Cukrászda * Árlista pultnál

BAR CAFFETTERIA – Bár, Kávézó

Caffè epresso
Presszókávé € 0,90
Caffè stretto
Erős kávé € 1,00
Caffè decaffeinato
Koffeinmentes vé € 0,90
Caffè freddo
Hideg kávé € 1,00
Caffè corretto
Javított kávé
(kávé pár csepp konyakkal) € 3,00
Caffè d’orzo
Árpakávé € 1,50
Cappuccino € 1,80
Latte
Tej € 1,20
Caffelatte
Tejeskávé € 1,20
Latte macchiato
Foltos tej (tej egy kis kávéval) € 1,20
Cioccolata calda
Forró csoki € 1,50

Tea € 1,00
Camomilla
Kamillatea € 1,00
Panna
Tejszínhab € 0,50

GELATERIA – Fagyizó

Cono 
Tölcsér € 2,50
Coppa 
Kehely € 2,50
Torta semifredda
Félhideg torta € 4,50
Granita
Jégkása € 2,50

BIBITE – Üdítők

Acqua minerale bicchiere
Ásványvíz pohárban € 0,50
Acqua minerale bottiglia
Ásványvíz üvegben € 1,00
Bibite bottiglia
Italok üvegben € 1,50
Bibite barattolo
Italok bádogdobozban € 1,60
Té freddo
Hideg tea € 1,50
Succhi di frutta
Gyümölcslevek € 1,50

BIRRE – Sörök

Birre lattina / bottiglia
Dobozos vagy üveges sör € 5,50
Birra alla spina
Csapolt sör
piccola  kicsi € 3,50
media  közepes € 4,50
grande  nagy € 5,50

VINI – Borok

Vino bianco
Fehér bor € 1,00
Vino rosso
Vörös bor € 1,00
Frizzante/Sciampagna
Pezsgő  € 2-3

GASTRONOMIA – Ínyenszségek

Panini
Zsömlék € 3,00
Toast e pizze
Piritósok, pizzák € 2,00
Tramezzini
Szendvicsek € 2,00

3. Egészítsd ki a következő párbeszédet! 
Zárójelben találod a szavakat, amiket olaszul kell beírnod a szövegdobozba.

Gino: Pasticceria La Gatta Nera... Hmmm... (Bemegyünk) ?
Marta: Buon (ötlet) !

Gino: Io (meghívok, megkínálok) a tutti!

Anna: Grazie! Sei un (úriember) !
Gino: Lo so (tudom azt)...
Tutti: Buon giorno!
Cameriera: Buon giorno!

Marta: Che (sütik) ! Sono una (édesszájú) !

Anna: (Én is) !

Marta: Io ho anche (szomjas) !

Gino: Cameriera! Possiamo avere il (árlistát) ?

Cameriera: (Természetesen) !

Marta: (Nézzük csak) ...

Io prendo un'acqua (ásvány) liscia e una torta semifredda.

Anna: Io invece un caffè d’orzo e (megkóstolok) e una pignolata.

Dino: Mi va un caffelatte e un tiramisù.
E tu cosa (kérsz) , Gino?

Gino: Un (fagyit) in coppa con tre (íz) .

Anna: E cosa (iszol) ?

Gino: Un succo di frutta... Benissimo. Allora (rendelek) subito. Cameriera!
Cameriera: Sì!
Gino: Vogliamo ordinare.

Cameriera: (jövök) subito!
Gino: Allora... un'acqua minerale liscia, una torta semifredda, un caffè d’orzo, una pignolata, un caffelatte, un tiramisù, un gelato in coppa con tre gusti...

Cameriera: Che (ízűeket) ?

Gino: Cioccolato, nocciola e... nutella... e una cioccolata.
Cameriera: Va bene... Allora (elismétlem) ...

Le bibite: un'acqua minerale (ásványmentes) , un caffè d’orzo, un caffelatte, un succo di frutta.

...i dolci: una torta semifredda, una pignolata, un tiramisù, un gelato (kehelyben) in con tre gusti... cioccolato, nocciola, nutella.
Gino: Esatto!

Gino: Cameriera! Lo (számlát) , per favore!
Cameriera: Arrivo!
Gino: Posso pagare con la carta di credito o solo in (készpénz) .

Cameriera: Anche con la (kártya) .
Gino: Benissimo! (Mennyi) ?

Cameriera: 15 euro e 50 (cent) .
Gino: Grazie!
Cameriera: (Kérem) !

l

Prendiamo un pasticcino? - Eszünk egy sütit?

Egészítsd ki a párbeszédet a megadott szavakkal! Majd klikkelj a Kész! gombra!

scegliere

 entriamo

cannolo
a süti neve

desiderano

 non mi va

perché

prendo

vuoi

succo-

pasticcini
sütik

 prendi

bere

 centesimi

pignolata
a süti neve

- in questo bar?

- Certo! no?!

- Quanti ! Tu cosa prendi?

- Vediamo... bigne, cannoli siciliani, cannoncini, diplomatci, millefoglie, cornetti... È difficile .

- Io (eszem, kérek) una pignolata.

- E cosa vuoi ? Un'aranciata?

- No,. L'acqua.

- Va bene. Io invece prendo un cannolo e un di frutta. Cameriere!

- ?

- Sì, una pignolata, un cannolo e una d'acqua minerale, un succo di frutta.

- L'acqua liscia o ?

- Liscia... 
- Quant'è?
- 4 euro e 70 .
- Grazie.
- Prego.

y

A -durre, -rre végű igék ragozása

Létezik még egy pár olyan ige, amely nem -are, -ere vagy -ire végződik.
Nézzük meg a -durre és -rre végű igéketamelyeknek szabálytalan a főnévi igenév alakja.

condurre-vezetni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-durre

con-durre – vezetni

io conduc-o
tu conduc-i
lui/lei/Lei  conduc-e
noi conduc-iamo
(ne mondd ki az i-t!)
voi/Voi conduc-ete
loro/Loro conduc-ono

tradurre-fordítni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-durre

tra-durre – (le)fordítani

io traduc-o
tu traduc-i
lui/lei/Lei  traduc-e
noi traduc-iamo
(ne mondd ki az i-t!)
voi/Voi traduc-ete
loro/Loro traduc-ono

trarre-húzni, vonni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-rre

tra-rre – (ki)húzni, vonni

io tragg-o
tu trai
lui/lei/Lei  trae
noi tra-iamo
voi/Voi tra-ete
loro/Loro tragg-ono

porre-tenni

Hallgasd és ismételd! Figyelj a hangsúlyra!

-rre

po-rre – tenni

io pong-o
tu pon-i
lui/lei/Lei  pon-e
noi pon-iamo
voi/Voi pon-ete
loro/Loro pong-ono

Conduce, traduco, traiamo, ponete - Vezet, fordítok, húzunk, tesztek

Fordítsd le az
itt következő szerkezeteket!
A főneveket
egyes számban
adtam meg,
ha kell, egyeztess! 
Az egyenes mondat szórendje:
Alany-Állítmány-Tárgy-Határozó (hely-/idő-)

Gli interrogativi – A kérdőszavak

Összegyűjtöttem az olasz kérdőszavakat
és amiket jó, ha tudsz róluk.
Vannak olyanok, mint például a Che?,
hogyha igével áll mást jelent, mint amikor főnévvel.
A Come? mást jelent, ha essere áll utána.
A Quanto?-t egyeztetni kell a főnévhez,
de ha essere áll mögötte, akkor nem.
Ha essere áll a Quale? után,
lemarad az -e-> Qual è?

Chi?

Ki(t)? Kik(et)?

Személyekre vonatkozik.

Chi? – Ki(t)? Kik(et)?

Chi è lei?
Ki ő?

Chi vedi?
Kit látsz?

Chi vengono?
Kik jönnek?

Chi chiama?
Kiket hív?

l

Chi? - Ki(t)? Kik(et)?

Fordítsd le!

Kik élnek (vivere) itt?

Kit keresel (cercare)?

Che? Che cosa? Cosa?

Mi(t)? Mik(et)?

Dolgokra vonatkoznak.

Che+ige? – Mi(t)? Mik(et)?

Che sentite?
Mit hallotok? 
Che cosa dici?
Mit mondasz?
Cosa dici?
Mit mondasz?

Igével bármelyiket használhatod.

Che+főnév? – Melyik? Milyen?

Che giornale compri?
Melyik újságot veszed?
Che macchina hai?
Milyen kocsid van?

Főnévvel csak a che? állhat
a che cosa? és a cosa? nem!

l

Che? Che cosa? Cosa? - Mi(t)? Mik(et)?

Fordítsd le!

Mit eszel (mangiare )?

Mit rendeltek (ordinare)?

Milyen pizzát kértek (volere)?

Milyen italt (bibita) iszik?

Perché? – Miért?

Perché … – Azért (mert)…

Perché? – Miért? / Perché … – Azért (mert)…

Perché non vieni?
-Miért nem jössz?
Perché sono stanca.
-Azért mert fáradt vagyok.

l

Perché? – Miért? / Perché ... - Azért (mert)...

Fordítsd le!

- Miért nevet (ridere)?

- Mert vidám (allegro).

- Miért nem sír (piangere) soha?

- Mert nincs rá semmi (nessun) oka (motivo).

Dove? Dove?

Hol? Hova?

Dove? Dove? – Hol? Hova?

Dove sta Maria?
Hol van Mária?
Dove arriva Maria?
Hova érkezik Mária?

Dove+essere?

Dov’è? / Dove sono? – Hol van(nak)?

Dov’è* Gino?
Hol van Gino?
Dove sono i ragazzi?
Hol vannak a srácok?

* dove è -> dov’è
Mivel két e találkozik,
a dove e-je lemarad.

l

Dove? Dove? - Hol? Hova?

Fordítsd le!

Hova mész?

Hol van a lány?

Hol vannak most?

Hova utaztok?

Come?

Hogy(an)?

Come+ige? – Hogy(an)?

Come parli?
Hogy beszélsz?
Come stai?
Hogy vagy?

Come mai? – Hogyhogy?

Come mai sei qui?
Hogyhogy itt vagy?
Come mai non parti?
Hogyhogy nem utazol?

Come+essere?

Com’è? / Come sono? – Milyen?

Com’è* la pizza?
Milyen a pizza?
Come sono gli italiani?
Milyenek az olaszok?

* come è -> com’è
Mivel két e találkozik,
a come e-je lemarad.

l

Come? - Hogy(an)?

Fordítsd le!

Hogy vagytok?

Hogy eszel?

Milyen a tiramisù?

Milyenek a tanulók?

Hogyhogy telefonálsz?

Hogyhogy itt vagy?

Quando?

Mikor?

Quando? – Mikor?

Quando arriva il treno?
Mikor érkezik a vonat?
Quando ceniamo?
Mikor vacsorázunk?

l

Quando? - Mikor?

Fordítsd le!

Mikor nézzük meg (visitare) a Bazilikát (Basilica)?

Mikor zár a Vatikán (Vaticano)?

Mikor jössz Rómába?

Mikor ér ide (arrivare) a bus?

Quale?

Melyik?

Quale+essere? 

Qual è? / Quali sono? – Melyik(et)? Melyek(et)?

Qual* è la birra belga?
Melyik a belga sör?
Quali sono le birre belghe?
Melyek a belga sörök?

Egyeztetünk a főnévhez!!

* quale è -> qual è
Mivel két e találkozik,
a quale e-je lemarad.
Nincs apostróf!

Quale+főnév? – Melyik? Mely?

Quale dolce vuoi?
Melyik sütit kéred?
Quali dolci vuoi? 
Melyik sütiket kéred?

Egyeztetünk a főnévhez!!

A quale és a che 
sokszor felcserélhető.

Che programmi hai?
Quali programmi hai?
Milyen programjaid vannak?

A quale választást is kifejez.

Che dolce vuoi?
Milyen sütit kérsz?

Quale dolce vuoi?
Melyik sütit kéred?

l

Quale? - Melyik?

Fordítsd le!

Melyik a cukrászda?

Melyek a cukrászdák?

Melyik sütit (pasticcino) kéred (volere)?

Melyik sütiket kéritek?

Milyen sütit kérnek?

Quanto? 

Mennyi(t)?

Quanto+ige? – Mennyi(t)?

Quanto parli? – Mennyit beszélsz?
Quanto dormite? – Mennyit alszotok?

Quanto+főnév? – Hány(at)?

Quanto caffè prendi?
Hány kávét iszol?
Quanta gioia danno!
Mennyi örömet adnak!
Quanti soldi hai? 
Mennyi pénzed van?

Quante bambine sono?
Hány kislány van?

Egyeztetünk a főnévhez!!

Quanta birra bevi?
Hány/Mennyi sört iszol?
Quanto riso mangi!
Mennyi rizst eszel! 

A megszámlálhatatlan főnevek 
(folyékony, szemes, szemcsés)
egyes számban állnak.

Quant’è?
Mennyi?

Magánhangzóval kezdődő szavak előtt
egyes számban aposztrofálódhat.

Quanto+essere+melléknév? – Milyen? Mennyire?

Quanto è alta la torre? –
Milyen magas a torony?
Quanto sono alte le torri? –
Milyen magasak a toronyok?

A quanto marad egyes számban. 
Az utánna álló
essere (è, sono),
egyes vagy többes számban
aszerint, hogy a főnév
egyes vagy többes számban áll.
A melléknevet a főnévhez
egyeztetjük.

l

Quanto? - Mennyi(t)?

Fordítsd le!

Mennyit iszik?

Mennyit tanul ez a fiú!

Mennyi narancslevet isztok?

Mennyit dolgozik naponta?

Mennyi ruhájuk van!

Hány kérdést teszel fel?

Hány cipőt vesztek?

Milyen magas Giacomo?

Milyen hosszú Clara haja!

Milyen kicsi ennek a háznak az ablaka!

Milyen szép a kocsija Annának!

Milyen rövid az éjszaka!

Tanto, tanto, tanto - Annyira, nagyon, nagyon

Jovanotti ebben a dalában
nagyon sok kérdőszót használ.
Sikerül beírnod a szövegben
a hiányzó helyre a kérdőszavakat 
és az igéket? 
Hallgasd meg többször a dalt! 
Le is állíthatod, ha túl gyors.

stai facendo? Lavoro.

cerchi? L'oro.

Hai uno scopo? Credo.
ti trovi? In Italia.

E  vivi? Suono.

sei? Toscano.

è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco.

A pensi? Al deserto.

è il tuo impegno? Immenso.
Ed il tuo tempo? Denso.

risultati hai? Alti e bassi.
Che risultati hai? Alti e bassi.
Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è e che mi piace
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto

va il mondo? Male.
Come va il mondo? Bene.
Come va il mondo? Male.
Come va il mondo? Bene.
Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è e che mi piace
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto

fai? Vivo.

sei in forma? Scrivo.
Innamorato? Credo.
E lei ti ama? A suo modo.

va il mondo? Male.
Come va il mondo? Bene.
Che dice il cielo? Tuona.
E la chitarra... suona!!!
Sei felice? A volte.
Hai distrazioni? Molte.
E la salute? Buona.
E la chitarra... suona!!!

ti piace? Viaggiare.
Tra il dire e il fare? Il mare.
Cosa ti piace? Viaggiare.
Tra il dire e il fare? Il mare.
ti piace? Viaggiare.
Tra il dire e il fare? Il mare.
Cosa ti piace? Viaggiare.
Tra il dire e il fare? Il mare
Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è e che mi piace
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto
Tanto tanto tanto tanto tanto

Sei felice? quanto quanto? Tanto tanto tanto tanto.

è il tuo impegno? Quanto quanto quanto? Tanto tanto tanto tanto.
Innamorato? Quanto quanto quanto? Tanto tanto tanto tanto.

Come va il mondo? Quanto quanto quanto? Tanto tanto tanto tanto.
E tu stai?

Chi, come, quando e perché? – Ki, hogyan, mikor és miért?

Most, hogy már ilyen jól
megismerted a
kérdőmondatokat,
mi marad hátra?
Hát persze, hogy a gyakorlás!
Adok 30 kérdőmondatot
szabályos igékkel,
30 kérdőmondatot
rendhagyó igékkel.
Fordítsd le őket!
Az igéket megadtam,
hogy segítsek neked.
Ragozz, egyeztess!

1. Szabályos igék:

2. Rendhagyó igék:

error: Content is protected !!