Quinta unità /a.) - Ötödik lecke / a.)

Chi sei? Che cosa hai? – Ki vagy? Mid van?

Dolgok, főnév neme EGYES szám

KEZDŐ LECKÉK (A1)OKOSODÓ
e

Contenuto quinta unità a.) - Ötödik lecke a.) tartalma

Ebben a leckében
találkozol sok főnévvel, és
megtanulod felismerni
őket EGYES számban,
végződésük szerint,
egy interaktív gyakorlat segítségével.

Argomento – Téma:

Ki vagy? Mid van?

Grammatica – Nyelvtan:

főnév neme EGYES szám

Video - Videó

Ebben a leckében megtanulod,

Stampala! - Nyomtasd ki!

Ha szeretnéd
pdf formátumban kinyomtatni
ennek a leckének az anyagát, akkor
erre a nyomtató ikonra
kattintva töltheted le.
A könyvben néhol
másféle feladatokat találsz
ugyanarra a nyelvtani részre, mint itt.

Chi? Che cosa? – Ki? Mi?

A che? che cosa? cosa?
mi? mik? mit? miket?
kérdőszócskákkal 
is találkozni fogsz
a következő
kérdő mondatokban.
A kérdőszavakról
tizedik leckében
tanulunk bővebben.
i

Chi sei? Che cosa hai? – Ki vagy? Mid van?

A következő audióban 10 rövid kérdést és feleletet fogsz hallani. 
Lesznek szavak, amiket már érteni fogsz. 
Ismételd, próbáld meg jól kiejteni és hangsúlyozni a szavakat és a mondatokat!
Figyeld meg az essere és avere igék használatát, valamint a főnevek végződéseit, melyeket színessel kiemeltem!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Chi è lui?
– Lui è un bambino.

– Ki ő?
– Ő (egy) kisfiú.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Chi è lei?
– Lei è una bambina.

– Ki ő?
– Ő (egy) kislány.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Chi è lui ?
– Lui è un ragazzo.

– Ki ő?
– Ő egy fiú.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Chi è lei ?
– Lei è una ragazza.

– Ki ő?
– Ő egy lány.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Che cosa avete?
– Abbiamo una macchina.

– Mitek van?
– Egy autónk van.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Loro hanno la radio?
– No, hanno il telefonino.

– Nekik rádiójuk van?
– Nem, mobiltelefonjuk.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Lány ujjával mutatja, hogy támadt egy ötlete.

– Hai un problema?
– No, io ho un’idea.

– Van (valami) problémád?
– Nem, egy ötletem van.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Lui è un turista?
– No, è un barista.

– Ő turista?
– Nem, báros.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Cosa hai?
– Ho un fiore.

– Mid van neked?
– Egy virág(om).

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Lei è dottoressa?
– No, non sono dottoressa,
io sono avvocata.

– Ön doktornő?
– Nem, én nem doktornő vagyok, én ügyvéd vagyok.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Chi è lei?
– È una danzatrice.

– Ki ő?
– Ő egy táncosnő.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Che cos’è questo?
– Questo è un tram.

– Mi ez?
– Ez egy villamos.

Il genere del nome - A főnév neme

Az olaszban a főnév lehet hímnemű vagy nőnemű.

Mi is az a főnév?
Ami a ki(t)? mi(t)? 
kérdésre felel, mint például:
asztal, Roberto, tanulás, ötlet

A melléknév és a névelő is lehet hímnemű vagy nőnemű.

Mi is az a melléknév?
Ami a
milyen?
kérdésre felel, mint például:
szép, csúnya, okos

Mi is az a névelő? 
Például:
a, az, egy

A határozónak
nincs neme!!
Ez azt jelenti, hogy
nem kell egyeztetni.

Hallelújaaa!!

De mi is az a határozó?
Ami a
hogyan?
mennyire?
kérdésre felel mint például:
nagyon, kedvesen, lassan

A főnév nemének megállapítása
az alapja a nyelvtudásodnak,
hiszen a főnév a fő!!
Hozzá igazodik
nemben és számban a
melléknév
(ami nem mellékes! :))
és a névelő is!
Ezért
meg kell tudnod állapítani,
hogy az adott főnév
milyen nemű.
Kapásból!!…
A főnév nemét a
végződéséből
tudod megállapítani.
A főnév végződése
nem mindig csak egy betű,
hanem lehet több szótag is.

A nehézség majd
az lesz a dologban,
hogy a névelő mindig,
a melléknév néha
megelőzi a főnevet,
tehát, neked
előre kell gondolkodnod,
hogy milyen nemű a főnév…
De ne aggódj!
Kidolgoztam
egy jó kis gyakorlatot,
amivel könnyedén
megtanulhatod
megállapítani a főnév nemét!
Mire a lista végére érsz,
már memorizálni is
fogod a végződéseket!
Először az egyes szám végződéseit,
majd a többes számúakat ismered meg.

l

Che genere ha? / singolare - Milyen nemű? / egyes szám

45 főnevet találsz a következő feladatban.
Mindegyik főnév végződését vastaggal kiemeltem. 
A kiemeléseket figyelve, írd be őket a megfelelő végződés alatti szövegdobozba!
A listában fentről lefelé haladj!
Két táblázat van, az első hímnemre, a második nőnemre!

Kezdd az első főnévvel: virtù,
keresd ki, hova való, majd folytasd a lista második szavával és így tovább, míg a lista végére nem érsz.
A végén ellenőrizd le a megoldásaid!

Az e-re végződőek és
némelyik rendhagyó 
végződésű mellé odaírtam, hogy 
h=hímnem vagy n=nőnem.

Lista dei nomi – Főnevek listája

Hímnem végződései / egyes szám

Írd be a hímnemű szavakat a megfelelő helyre!
A listában fentről lefelé haladj!

caffè
kávé
martedì
kedd

panorama
kilátás

ragazzo
fiú
pensiero
gondolat

autobus
autóbusz

barista
báros
bar
bár

attore
színész

pirata h
kalóz
pane h
kenyér
falò
máglya
dramma
dráma
dottore
orvos
problema
probléma

orto
(veteményes)kert

turista
turista
pilota
pilóta
poeta h
költő
ottimista
optimista
studente h
tanuló
mare h
tenger

tram
villamos

paese h
falu, ország

-o

-o

-o

-o

-e

-e

-e

-e

-tore, -e

-tore

-tore

-e

-è, -ò, -ì

-ista

-ista

-ista

-ista

-mássalhangzó

-s

-m

-r

Egy félszemű idős kalóz vállán egy kakaduval.

-a

-a

-a

-a

-ma

-ma

-ma

-ma

Nőnem végződései / egyes szám

Írd be a nőnemű szavakat a megfelelő helyre!
A listában fentről lefelé haladj!

virtù
erény

dottoressa
doktornő

erba

chiave n
kulcs

attrice
színésznő

voce n
hang
vocale n
magánhangzó
barista
báros
crisi
krízis

radio n
rádió

volontà
akarat
serie n
széria

mano n
kéz

ragazza
lány
intenzione
szándék

città
város

turista
turista
studentessa
tanulólány
moto(cicletta)
motor

lezione
óra

misura
méret

solitudine
magány

analisi
analízis
ottimista
optimista

-a

-a

-a

-a

-e

-e

-e

-e

-trice, -essa

-essa

-trice

-essa

-à, -ù

-ista

-ista

-ista

-ista

-ione, -udine

-ione

-ione

-udine

-i, -ie

-i

-i

-i

-o

-o

-o

-o

Kitöltötted  a rubrikákat?
Jól sikerült?
Ellenőrizd le és erősítsd meg a tudásod!
Olvasd végig figyelmesen az alábbi nyelvtani részeket! 

A hímnem végződései egyes számban

Hímnem, egyes számban a legtöbb főnév
-o-ra végződik, nagyon sok
-e-re, és van
-számos rendhagyó végződésű,
amelyek közül a leggyakrabban előfordulókat vesszük.

-o

ragazzofiú
pensierogondolat
ortokert

A legtöbb hímnemű főnév véződése -o az olaszban.

-e

pane hkenyér
paese hfalu, ország
mare htenger

Nagyon sok hímnemű főnév végződése -e.
Az -e végű főnevek nemét
nem tudod megállapítani
a végződésükből,
mert lehetnek
hímneműek vagy nőneműek is.
Mindegyiket
egyenként meg kell tanulni.
Kezdd ezekkel! 🙂
A h betű jelzi a hímnemet.

hangsúlyos -è, -ò, -ì magánhangzóra végződőek

falòmáglya
martedìkedd
caffèkávé

-a

poetaköltő
pilotapilóta
piratakalóz

Az -a végű főnevek
nőneműek, de
van egy pár -a végű,
kivétel, például
néhány, ami régen főleg
férfiak által végzett
foglalkozás volt,
ezek kivételt képeznek
és hímneműek.

-ista

turistaturista
ottimistaoptimista
camionistakamionvezető

Az -ista végűek
hímneműek és nőneműek
is lehetnek,
attól függően,
hogy a fizikai nemük
hím- vagy nőnemű. 

-tore

attoreszínész
dottoreorvos
direttoreigazgató

A -tore végű
hímnemű főneveknek
-trice vagy -essa végű
a nőnemű párja.

attoreszínész->
attriceszínésznő
dottoreorvos->
dottoressadoktornő

mássalhangzóra végződőek

autobusautóbusz
tramvillamos
barbár

A mássalhangzóra
végződő főnevek a
technika fejlődésével
jöttek át más nyelvekből,
az angolból, franciából. 

-ma végű, görög eredetű főnevek

drammadráma
problemaprobléma
panoramakilátás

A -ma végű főnevek
görög eredetűek.
és hímneműek, de…

…-ma végűek,
de kivételt képeznek,
mert nőneműek!:

cima-(hegy)csúcs
tramacselekményszál

A nőnem végződései egyes számban

Nőnem, egyes számban a legtöbb főnév
-a-ra végződik, nagyon sok
-e-re, és van
-számos rendhagyó végződésű,
amelyek közül a leggyakrabban előfordulókat vesszük.

-a

ragazza-lány
erba
misuraméret

A legtöbb nőnemű főnév véződése -a az olaszban.

-e

chiave nkulcs
voce nhang
vocale n-magánhangzó

Nagyon sok nőnemű főnév végződése is -e.
Az -e végű főnevek nemét
nem tudod megállapítani
a végződésükből,
mert lehetnek
hímneműek vagy nőneműek is.
Mindegyiket
egyenként meg kell tanulni.
Kezdd ezekkel! 🙂
A n betű jelzi a nőnemet.

hangsúlyos -à, -ù magánhangzóra végződőek

volontàakarat
bontàjóság
virtùerény

-o

radiorádió
moto(cicletta)-motor(bicikli)
mano-kéz

Az -o végű főnevek
hímneműek, de
van néhány -o végű,
melyek más
nyelvekből jöttek át
a technika fejlődésével,
ezek kivételt képeznek
és nőneműek.
Némely hosszúnak
lekopott a szó vége és
ezzel a nőnemű -a végződése->
moto(cicletta)-motor(bicikli)

A mano-kéz latin eredetű,
-o-ra végződő,
de kivételt képez és nőnemű.

-ista

turistaturista
ottimistaoptimista
camionistakamionvezető

Az -ista végűek
hímneműek és nőneműek
is lehetnek,
attól függően,
hogy a fizikai nemük
hím- vagy nőnemű. 

-trice, -essa

attriceszínésznő
dottoressadoktornő
direttriceigazgatónő

A -trice vagy -essa végű
nőnemű főneveknek
-tore végű a
hímnemű párja.

attriceszínésznő-> 
attoreszínész
dottoressadoktornő-> 
dottoreorvos

-ione, -udine

lezioneóra
intenzioneszándék
solitudinemagány

-i, -ie

crisikrízis
serieszéria
analisianalízis

Az -i végződés a
hímnem, többes szám jele,
de sok nőnemű főnév is
végződik -i-re,
számos közülük a tudomány világából való.

l

Separali nei due sacchi - Válogasd szét a két zsákba!

Vésd be az emlékezetedbe a fent olvasottakat egy kis gyakorással!
Válogasd szét a két zsákba a megadott 70 szót, aszerint, hogy hímnemű vagy nőnemű!

Figyeld a végződéseket,
amiket itt is kiemeltem,
hogy segítsek Neked!
Fentről lefelé, sorban haladj!

Ha háromnál több
hibád lesz,
ne menj tovább
a következő leckére!
Nézd át a nyelvtani részt,
és végezd el újra a feladatot!

Lista dei nomi – Főnevek listája

ragazzo 

servitù
szolgaság

caffè 

bambino
kisfiú

auto(mobile)

 dottore 

pranzo
ebéd

turista 

televisione 

pullman
busz

radio 

abitudine
szokás 

cibo
étel

pirata
kalóz

cena
vacsora

università 

sport 

cima(!)
hegytető

pane h
kenyér

ragazza 

panorama 

scherzo
tréfa

 stagione
évszak

solitudine
magány

regalo
ajándék

trauma
megrázkódtatás

tesi
tétel, állítás

parola
szó

pianista
zongorista

analisi 

esame h
vizsga

principessa
hercegnő

filobus
trolibusz

voce n
hang

mano
kéz

bici(cletta)
bicikli

cinema(tografo)
mozi

donna

stemma
címer

uomo
férfi

regione
tartomány

clima
éghajlat

assicurazione
biztosítás

sposa
menyasszony

attrice
színésznő

poeta
költő

lunedì
hétfő

sposo
vőlegény

felicità
boldogság

foto(grafia)

telefono 

specie
faj(ta)

attività
tevékenység

macchina
autó, gép

editore
kiadó

umorh
kedv

ottimista

bebè
bébi

problema 

collaboratore
együttműködő

educazione
nevelés

crisi
krízis

pilota 

regista
rendező

programma 

bambina
kislány

film 

test 

acqua
víz

beatitudine
mennyei boldogság

Hímnemű főnevek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Nőnemű főnevek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

y

Maschile o femminile? - Hímnemű vagy nőnemű?

Utazással kapcsolatos szavakat diktálok.
Hallgasd és állapítsd meg a nemét, majd írd be a megfelelő helyre!

Írd be a szavakat a megfelelő helyre!

Figyeld a végződéseket!

Ágyon fekvő férfi laptopon dolgozik, miközben teát iszogat.

Hímnemű főnevek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nőnemű főnevek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

error: Content is protected !!