Seconda unità - Második lecke

Piacere! – Örvendek!

Bemutatkozás, személyes névmások, essere, magánhangzók

KEZDŐ LECKÉK (A1)OKOSODÓ
e

Contenuto seconda unitá - Második lecke tartalma

Ebben a leckében
megtanulsz bemutatkozni,
megismered a személyes névmásokat, az essere ige ragozását,
magánhangzók,
a kettős– és hármashangzók ejtését.

Argomento – Téma:

Bemutatkozás

Grammatica – Nyelvtan:

személyes névmás alany esete *
essere ige * magánhangzók,
kettős- és hármashangzók ejtése

Video - Videó

Ide jön egy videó…

Stampala! - Nyomtasd ki!

Ha szeretnéd
pdf formátumban kinyomtatni
ennek a leckének az anyagát, akkor
erre a nyomtató ikonra
kattintva töltheted le.
A könyvben néhol
másféle feladatokat találsz
ugyanarra a nyelvtani részre, mint itt.

Il pronome personale soggetto - A személyes névmás alany esete

Tanuld meg a
személyes névmás alany esetét!
lui – ő hímnemre,
lei – ő nőnemre,
a Lei és a Loro – Ön, Önök 
nagy betűvel
hímnemre és nőnemre is vonatkozik.
A hímnemet h, a nőnemet n jelzi.

A személyes névmás alany esete

Hallgasd és ismételd!

én – io
te – tu
ő – lui h / lei n
Ön – Lei hn
mi noi
tivoi
ők – loro hn
ÖnökLoro hn

La coniugazione del verbo essere - Az essere ige ragozása

Két segédige van az olaszban, az
esserelenni, lenni valahol, valahogyan és az
averebirtokolni valamit.
Ebben a leckében az
essere igét
tanuljuk meg, mert
bemutatkozásnál is használjuk.
Piros betűvel jelöltem a szóhangsúlyt.

Az essere ige ragozása

Hallgasd és ismételd!

io  sono – én vagyok
tu se– te vagy
lui, lei è – ő van h, n
Lei è – Ön van h, n
noi siamo – mi vagyunk
voi siete – ti vagytok
loro sono – ők vannak h, n
Loro sono – Önök vannak h, n

Alcune cose da sapere - Néhány tudnivaló

A személyes névmásokat az olaszban
úgy használják, mint a magyarban.
Csak akkor mondják, ha nyomatékosítani
vagy kiemelni akarják, egyébként
nem mondják ki igék előtt,
hiszen az ige jelzi a személyt és számot.

Két fehéringes férfi irodában meetingen kezet fog.

Örvendek! / Nagyon örülök!

Jegyezd meg, hogy a
piacereörvendek! és a
– molto lieto!
nagyon örülök! hímnemben,
molto lieta!
nagyon örülök! nőnemben,
de mi itt most csak
hímnemben fogjuk használni.
A melléknév nemét a
nyolcadik leckében tanuljuk!

Ki(t)? Kik(et)?

chi? kérdőszócska jelentése:
chi?ki? kik? kit? kiket?
A kérdőszavakat a
tizedik leckében vesszük.

Van / és

Figyelj, mert az
è jelentése: van,
az e (vessző nélkül) jelentése: és!!!
Az olaszban oda is
kitesszük az
esserelenni igét,
ahova a magyarban nem!
Figyeld meg az
essere használatát
a szöveget olvasva!

l

Io sono Dora - Én Dora vagyok

Egészítsd ki a párbeszédet az essere ragozott alakjaival!

Két fehéringes férfi irodában meetingen kezet fog.
p

Az igék szótári alakja - I verbi nel vocabolario

Tudom, hogy a magyar szótárak
egyes szám harmadik személyben
adják meg a szavak jelentését, például:
essere: van (és nem lenni).
Én azért adom meg mégis
főnévi igenévi alakban,

mert mi itt most tanulunk,
és az essere ragozatlan alakban
azt jelenti: lenni és nem azt: van.
Szóval a világosság kedvéért.

l

Chi sono loro? - Kik ők?

Fordítsd le a piros mezőben található kérdést, majd válaszolj is rájuk logikusan!
Ezután ellenőrizd a megoldásod az audió segítségével, de csak ezután!! 🙂 Pl.:

Dino

Ki vagy te? -> Chi sei tu?
válasz: Io sono Dino. – Én Dino vagyok.

Marco / Stefano 

-Kik vagytok ti?

-Mi Marco és Stefano vagyunk.

Matteo / Natalia 

-Kik vagyunk mi?

-Mi Matteo és Natalia vagyunk.

Doris / Berta / Albert 

-Kik ők?

-Ők Doris, Berta és Albert.

Roberta 

-Ki vagy te?

-Én Roberta vagyok.

Presentazione - Bemutatkozás

Most lépj a Quizlet oldalára,
ahol bemutatkozáskor használt
rövid mondatokat találsz.
Fordítsd le őket magyarról olaszra!
A hímnemű ő és a nőnemű ő 
megkülönböztetésére
a h vagy a betűket használtam így:
És ő h ki?
i

Piacere! - Örvendek!

Nyolc rövid bemutatkozást fogsz hallani.
Próbáld kihallani
a személyes névmásokat
és az essere ige
ragozott alakjait!
A szóhangsúlyt
a párbeszédekben
vastag betűvel jelöltem.

Férfi és nő irodában bemutatkoznak egymásnak..

Sono Giovanni, piacere!
E tu chi sei?
– Piacere, io sono Giulia.

– Giovanni vagyok, örvendek! És te ki vagy?
– Örvendek, én Giulia vagyok.

Lui è Mario e lei è Anna.
– Molto lieto! Sono Antonio, loro sono Giggi e Flavio.

– Ő Mario és ő Anna.
– Nagyon örülök! Antonio vagyok, ők Giggi és Flavio.

Noi siamo Gigi e Flavio.
E voi chi siete?
Noi siamo Roberta e Paola.

– Mi Gigi és Flavio vagyunk. És ti kik vagytok?
– Mi Roberta és Paola vagyunk.

Loro chi sono?
Loro sono Stefania e Patrizia.

– Ők kik?
– Ők Stefania és Patrizia.

– Chi è Lei? Lei è Patrizia?
– No, io sono Stefania.

– Ki Ön? Ön Patrizia?
– Nem, én Stefania vagyok.

– E Lei chi è? Lei è Mario?
– No, io sono Flavio.

– És Ön ki? Ön Mario?
– Nem, én Flavio vagyok.

– Chi sono Loro?
Loro sono Stefania e Patrizia?
– Sì, noi siamo Stefania e Patrizia.

– Kik Önök?
Önök Stefania és Patrizia?
– Igen, mi Stefania és Patrizia vagyunk.

– E Loro chi sono?
Loro sono Gigi e Flavio?
– Sì, noi siamo Gigi e Flavio.

– És Önök kik?
Önök Gigi és Flavio?
– Igen, mi Gigi és Flavio vagyunk.

l

Ciao, chi siete? – Ciao, kik vagytok?

Fordítsd le a következő mondatokat!
Arra ügyelj, hogy az essere ige ragozott alakja a Chi kérdőszócska után következzen közvetlenül!
A személyes névmás állhat előttük vagy mögöttük, attól függően, hogy melyik szón van a hangsúly.

 Például így…:
Chi sei tu? – Ki vagy te?
…vagy így:
Tu chi sei? – Te ki vagy?

Két fehéringes férfi irodában meetingen kezet fog.
y

In quale persona lo senti? - Melyik személyben hallod?

Hallgasd a párbeszédeket és jelöld be, hogy az essere ige melyik alakját hallod!
Több válasz is lehetséges!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Le vocali, la sillaba – A magánhangzók, a szótag

Az olasz magánhangzók

a – e – i – o – u

ejtése többnyire megegyezik
a magyar magánhangzókéval.

Mivel az e és az lehet
nyitottabb vagy
zártabb ejtésű,
ezért valójában
nem 5, hanem 7
magánhangzó
van az olaszban. 🙂

Mint a magyarban,
az olasz magánhangzók
ejtése is lehet
– hosszú vagy
– rövid és lehet
– hangsúlyos vagy
– hangsúlytalan.

Egy szája ahogy o hangot ejt és a keze, ahogy mutatja.

(A magyarban a szó első szótagján van a hangsúly.
A negyedik leckében tanulunk a szóhangsúlyról,
miután átvettük a kiejtést.)

i - è - é - a - ò - ó - u

Hallgasd és ismételd!

A szótag

Figyeld meg a szavak ejtését!

A szótag 
az olasz szóban lehet:
– hangsúlyos->
ha abban a szótagban
lévő magánhangzóra
esik a hangsúly:
vi-so-arc

– hangsúlytalan->
ha nem abban a
szótagban lévőre esik:
vi-soarc

– nyílt->
ha magánhangzóra végződik:
ca-sa-ház

– zárt->
ha mássalhangzóra végződik:
for-te-erős

Jelöld be a hangsúlyos szótagot ebben a szóban!
ma-re-tenger

Jelöld be a hangsúlytalan szótagot ebben a szóban!
piz-za

Jelöld be a nyílt szótagot ebben a szóban!
ge-la-to-fagyi

Jelöld be a zárt szótagot ebben a szóban!
moz-za-rel-la

A magánhangzó

Figyeld meg a szavak ejtését!

A magánhangzó
az olasz szóban lehet:
– hosszú->
a hangsúlyos és nyílt szótagban:
fa-re-csinálni
mu-ro-fal
di-re-mondani
ce-na-vacsora

– rövid->
a hangsúlyos és zárt szótagban:
ar-te-művészet
cor-te-udvar
men-sa-menza
piz-za…és

– rövid még->
a hangsúlytalan szótagban:
Pi-sa
mo-ra-díj

Jelöld be a hosszú magánhangzót ebben a szóban!
ta-vo-la-asztal

Jelöld be a rövid magánhangzókat ebben a szóban!
ta-vo-la-asztal

Jelöld be a rövid magánhangzókat ebben a szóban!
pen-na-toll

Jelöld be a rövid magánhangzókat ebben a szóban!
ma-ti-ta-ceruza

Pronuncia le parole! - Ejtsd ki a szavakat!

Azért fontos, hogy átvegyük
a magánhangzók ejtését,
mert ha megismered őket,
nem fogsz megijedi akkor,
amikor egy ilyen szót kell kiolvasnod:
gioia-öröm vagy uovo-tojás
Hallgasd és ejtsd ki a szavakat!
(A magánhangzók ejtése egyébként tartományonként eltérő lehet.)

Az i ejtése

Figyeld meg az ejtését!

Kétféle lehet, mert félhangzó 
– félig magánhangzó-> i
– félig mássalhangzó-> j

Mit jelent ez?
Azt, hogy
az i-t i-nek ejtjük,
de sok esetben,
ha az i
magánhangzó előtt áll,
akkor automatikusan
az i-t jésen ejtjük.
Ez nem azt jelenti, hogy j-t kell ejtened,
hanem azt, hogy csak hagyod, hogy megtörténjen!!

– magánhangzó:
i-> mint a magyar i:
birra-sör
fila-sor
ufficio-iroda

– mássalhangzó:
j-> j képződik ejtéskor:
ieri-tegnap
buio-sötétség
paio-pár
chiaro-világos

Jelöld be azt a szót, ahol az i-t i nek hallod!

Jelöld be azt a szót, ahol az i-t j-nek hallod!

Az u ejtése

Figyeld meg az ejtését!

Kétféle lehet, mert félhangzó
– félig magánhangzó-> u
– félig mássalhangzó-> v

Mit is jelent ez?
Azt, hogy
az u-t u-nak ejtjük,
de sok esetben,
ha az u
magánhangzó előtt áll,
akkor automatikusan
az u-t vésen ejtjük.
Ez nem azt jelenti, hogy v-t kell ejtened,
hanem azt, hogy csak hagyod, hogy megtörténjen!!

– magánhangzó:
u-> mint a magyar u:
duro-kemény
udire-hallani
natura-természet

– mássalhangzó:
v-> v képződik ejtéskor:
uomo-férfi
acqua-víz
vuoto-üres
seguire-követni

Jelöld be azt a szót, ahol az u-t u-nak hallod!

Jelöld be azt a szót, ahol az u-t v-nek hallod!

Az o ejtése

Figyeld meg az ejtését!

Az o lehet nyílt [ò], vagy zárt [ó].
Nekünk, magyaroknak a
nyílt o ejtése okozhat gondot, 
mert a magyarban
nincs nyílt o 
A nyílt o nagyon közel áll a magyar a ejtéséhez.

– nyílt->
hasonló a magyar a-hoz:
notte-éjszaka
sinfonico-szinfónikus
oggi-ma

– zárt->
mint a magyar óra szóban:
amore-szerelem
loro-ők
cognome-vezetéknév

Jelöld be azt a szót, ahol az o-t nyíltnak hallod!

Jelöld be azt a szót, ahol az o-t zártnak hallod!

Az e ejtése

Figyeld meg az ejtését!

Az e lehet nyílt [è] vagy zárt [è].
A nyílt olyasmi, mint a magyar é,
a zárt, mint a magyar e.
Fülelj nagyon!

– nyílt->
olyan mint a magyar é:
lieto-boldog
idea-ötlet
lei-ő
genio-zseni
caffè

– zárt->
mint a magyar e:
vedere-látni
verde-zöld
perchémiért

Jelöld be azt a szót, ahol az e-t nyíltnak hallod!

Jelöld be azt a szót, ahol az e-t zártnak hallod!

Az a ejtése

Figyeld meg az ejtését!

Olyan, mint a mi á hangunk, mindig nyílt, de lehet:

rövid->
mamma
latte-tej
parte-rész

hosszú->
amo-szeretek
parlare-beszélni
adorare-imádni

Jelöld be azt a szót, ahol az a-t rövidnek hallod!

Jelöld be azt a szót, ahol az a-t hosszúnak hallod!

I dittonghi - A kettőshangzók

Az olasz nyelvben
két magánhangzó is
állhat egymás mellett.
Az i-t és az u-t a
nyelvészek elnevezték
gyenge magánhangzóknak,
az a, e, o-t pedig
erős magánhangzónak,
amelyekre a gyengék
támaszkodhatnak.
Tehát, ha egy
gyenge, hangsúlytalan
i vagy u áll egy erős a, e, o
magánhangzóval, akkor
kettőshangzót
alkotnak, melyeket
egy levegővel ejtünk ki.
Két erős magánhangzó is
állhat egymás mellett,
de nem alkotnak kettőshangzót.
A magánhangzókat,
ejtésük szerint, egy ilyen
háromszögben 
lehet szemléltetni.

…vagy két gyenge magánhangzó alkot egy kettőshangzót.

 

i+u->iu

u+i->ui

Egy gyenge+egy erős magánhangzó…

 

i+e->ie      e+i->ei
i+a->ia      a+i->ai
i+o->io      o+i->oi

u+e->ue      e+u->eu
u+a->ua      a+u->au
u+o->uo      o+u->ou

Mindkettőt kiejtjük, de az egyiket erősebben.

Egy magyarnak szokatlan
két magánhangzót
ejteni egymás után,
de az olaszok kihallják,
ha csak az egyiket ejted…
például a
buon giorno
uo o–ját
erősebben ejtik,
ezért egy magyar hajlamos
bon-t mondani,…
…de te most már
ismered a
kettőshangzókat és
figyelsz erre, ugye?

Emelkedő, ereszkedő kettőshangzók

Attól függően, hogy
az első, vagy a második
magánhangzót
ejtjük erőteljesebben,
beszélünk emelkedő
vagy ereszkedő kettőshangzókról.

Emelkedő

A második magánhangzót
ejtjük erőteljesebben:
piazza-tér,
ieri-tegnap,
odiogyűlölet,
quando-(a)mikor,
uomo-férfi, ember

Ereszkedő

Az első magánhangzót
ejtjük erőteljesebben:
laico-laikus,
sei(te) vagy, hat,
poiaztán,
pausa-szünet,
eucalipto-eukaliptusz

Jelöld be azt a szót, ahol a kettőshangzó-t emelkedőnek hallod!

Jelöld be azt a szót, ahol a kettőshangzó-t ereszkedőnek hallod!

Nem alkot kettőshangzót

két erős magánhangzó:
ma-e-stro-mester
pa-e-se-ország, falu
le-o-ne-oroszlán
fa-ra-o-ne-fáraó vagy
ha az i vagy az u hangsúlyos:
mi-oenyém
pa-u-ra-félelem
vi-aút
Ilyenkor két szótagban elválaszthatók.

I trittonghi - A hármashangzók

Az olasz nyelvben
három magánhangzó is
állhat egymás mellett.
Ha egy erős magánhangzó 
(a, o, e)
támogat két gyengét 

(i vagy u),
hármashangzóról beszélünk.

Mindhármat
egy levegővel ejtjük,
s az egyik közülük
erőteljesebb,
mint például:
i+e+i-> mieienyémek
u+o+i-> tuoitieid
u+a+i-> guai-bajok

Hármashangzók ejtése

Figyeld meg az ejtését!

l

Selezionali! - Válaszd ki!

Válaszd ki
azokat a szavakat,
amelyekben találsz
kettős- vagy
hármashangzókat! 
Ugye elolvastad
figyelmesen,
hogy melyek
NEM kettőshangzók?!
Mert nem mind lesz az,
ami annak tűnik!

Válaszd ki a kettőshangzókat!

Válaszd ki a hármashangzókat!

Riconosci i dittonghi e i trittonghi! - Ismerd fel a kettős- és hármashangzókat!

Most lépj a Quizletbe,
hallgasd és ismételd el a szót
a kis hangszóró ikonra kattintva,
majd mondd meg,
hogy van e benne
kettős- vagy hármashangzó!
Így írd a válaszod:
fiero-> ie kettőshangzó

error: Content is protected !!