3. Come stai?

Fizikai és lelkiállapot, a ’hogylét’ kifejezése - Esprimere lo stato fisico e psichico

stare ige * mássalhangzók ejtése

KEZDŐ LECKÉK (A1)OKOSODÓ
e

Contenuto terza unità - Harmadik lecke tartalma

Ebben a leckében
megtanulod megtudakolni
mások hogylétét,
a stare ige ragozását
és megismered a
mássalhangzók ejtését.

Argomento – Téma

Fizikai és lelkiállapot, a ’hogylét’ kifejezése
Esprimere lo stato fisico e psichico

Grammatica – Nyelvtan

stare ige * mássalhangzók ejtése

verbo stare * pronuncia delle consonanti

Video - Videó

Ebben a leckében megtanulod,

Stampala! - Nyomtasd ki!

Ha szeretnéd
pdf formátumban kinyomtatni
ennek a leckének az anyagát, akkor
erre a nyomtató ikonra
kattintva töltheted le.
A könyvben néhol
másféle feladatokat találsz
ugyanarra a nyelvtani részre, mint itt.

A stare ige ragozása

Az essere
lenni, lenni valahol, valahogyan
és a stare
lenni valahogy, valamilyen helyzetben, valahol
igék jelentése hasonló,
de a használatuk eltér.
Azt, hogy valaki hogy érzi magát 
a stare igével fejezik ki
-> ,hogylét’.
A ,hogylét’-re még az
andaremenni igével is rákérdezhetsz,
melynek ragozását a rendhagyó igéknél vesszük.

Hallgasd és tanuld meg a stare ragozását!
Figyelj a szóhangsúlyra!

io stoén vagyok
tu staite vagy
lui/lei sta  ő van
Lei sta  Ön van
noi stiamo – mi vagyunk
voi state – ti vagytok
loro stanno – ők vannak
Loro stanno – Önök vannak
l

Come stai? - Hogy vagy?

Fordítsd le olaszra a következő rövid mondatokat!
Fedezd fel a szórendet!
Alany-Állítmány-Határozó (bene/male) 
A non-nem szócskát a stare elé tedd!

Ueee, ciaooo! - Hééé, szia!

Lépj a Quizlet oldalára, és fordítsd le
a magyar mondatokat olaszra!
Használd az írásjeleket,
a pontot, a vesszőt, a kérdőjelet,
(kivéve a szavaknál),
különben hibának fogja fel a rendszer!

Két lány találkozik utcán, az egyik úgy tesz, mintha el akarna rejtőzni a keze mögé.
i

Noi stiamo bene! - Mi jól vagyunk!

A lenti párbeszédekben figyeld meg a stare használatát! 
A hangsúlyos magánhangzókat vastag, a stare igét zöld betű jelzi.

come? – hogy, hogyan?

A chi-ki(t), kik(et)? kérdőszóhoz hozzávesszük a
come?hogy, hogyan? kérdőszót is.
Bővebben a kérdőszavakról a tizedik leckében tanulunk.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Férfi és nő Colosseum előtti bárban, pincérrel, aki fagyit tesz az asztalra.

– Come stanno Luigi e Giancarla?
– Sono a Roma e stanno molto bene.

Hogy vannak Luigi és Giancarla?
– Rómában vannak és nagyon jól vannak.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Ciao Antonia! Come stai?
– Ciao Giulia! Sto bene, grazie e tu?
Anch’io, grazie!
– Mi fa piacere!

– Ciao Antonia! Hogy vagy?
– Ciao Giulia! Jól vagyok, köszönöm, és te?
– Én is, köszönöm!
– Örülök neki!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Noi stiamo tutti bene! Anche voi state bene?
– No, purtroppo noi non stiamo troppo bene.

– Mi mindannyian jól vagyunkTi is jól vagytok?
– Nem, sajnos mi nem vagyunk túl jól.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Lány orrát fújja, oldalt fekve, ágyban.
– Come sta Paola?
– Purtroppo sta male. Ha mal di gola. Sta a letto.
– Poverina, mi dispiace! Buona guarigione allora!
– Grazie, presenterò!

– Hogy van Paola?
– Sajnos rosszul van. Fáj a torka. Ágyban van.
– Szegényke, sajnálom! Jó gyógyulást akkor!
– Köszönöm, átadom!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Két elegáns, idős úr egy bolt előtt beszélgetnek.

– Come sta oggi, signor Blasi?
Sto male, ho mal di gamba, purtroppo…

– Hogy van ma, Blasi úr?
– Rosszul vagyok, fáj a lábam, sajnos…

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

– Ciao Giovanni! Come va?
– Ciao Pietro! Tutto bene, grazie! E tu?
– Non c’è male, grazie.

– Ciao Giovanni! Hogy vagy (hogy mennek a dolgok)?
– Ciao Pietro! Minden rendben, köszönöm! És te?
– Nincs semmi baj, köszi.

La canzone di Giulia Casieri - Giulia Casieri dala

Hallgasd meg 
Giulia Casieri dalát
kétszer, háromszor,
és próbáld meg
kihallani a refrénből 
az imént tanult kérdést:
Come stai?!
Miközben harmadszorra hallgatod,
kövesd a szemeddel 
a refrén szövegét,
amit nyers fordításban itt megtalálsz.

Refrén fordítás

come stai, come sei
hogy vagy, milyen vagy
come dici, cosa vuoi
hogy mondod, mit akarsz
e mi chiedevano come stai
és kérdeztek engem, hogy vagy
come stai, come fai
hogy vagy, hogy csinálod
come sei
milyen vagy
come dici, cosa vuoi
hogy mondod, mit akarsz
tu dimmi come stai
te mondd meg nekem, hogy vagy
dimmi almeno se ci stai
mondd meg legalább,

hogy benne vagy e

A mássalhangzók ejtése

Ahhoz, hogy megtanulj olaszul olvasni és írni, meg kell ismerned a mássalhangzók kiejtését. A következő részben azok az olasz mássalhangzók szerepelnek, amelyek ejtése eltér a magyar nyelvben megszokottól.

Megtudod, hogy a
c, g, sc és a s, z, gl
ejtése kétféle lehet,
attól függően, hogy
milyen betű követi őket.
Ezeken kívül a
gn, a h és a q
ejtését, vagy írását kell megemlíteni.
A hangsúlyos magánhangzókat vastag,
a kiejtést piros vagy zöld betű jelzi.

A c ejtése

A c ejtése kétféle lehet
aszerint, hogy
milyen betű áll a c után.
Úgy a legkönnyebb,
ha megjegyzed, hogy
mindig [k], kivéve,
ha e vagy i áll utána,
mert akkor [cs].

c ejtése [cs],
ha e áll utána…

[cs]-nek ejtjük,
ha e áll utána:

c+e -> [cse]

cena-vacsora
ceci-csicseriborsó(k)
uccello-madár
felice-boldog
cento-száz

y

Diktálás / c ejtése

A következő szavakban
e fog állni a c után.
Írd le őket!

c ejtése [cs],
ha i áll utána…

[cs]-nek ejtjük,
ha i áll utána:

c+i -> [csi]

medicina-gyógyszer
piccina-kicsike
farmacia-gyógyszertár
cinque-öt
cinema-mozi

y

Diktálás / c ejtése

A következő szavakban
i fog állni a c után.
Írd le őket!

c ejtése [k],
ha más betű áll utána

[k]-nak ejtjük, ha
NEM e vagy i áll utána:

c+minden betű
(kiv. e/i) ->
[ka, ko, ku, kr]

caro-drága
come-hogyan
cultura-kultúra
cravatta-nyakkendő

y

Diktálás / c ejtése

A következő szavakban
NEM e vagy i fog állni a c után.
Írd le őket!

y

Diktálás / c ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!
Vigyázz, most vegyesen lesz!

Diktálás / c ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

A g ejtése

A g ejtése is kétféle lehet,
[g] vagy [dzs],
aszerint, hogy
milyen betű áll utána.
Jegyezd meg, hogy
mindig [g] kivéve,
ha e vagy i áll utána,
mert akkor [dzs].

A g ejtése g vagy dzs

g ejtése [dzs], ha -e áll utána…

[dzs]-nek ejtjük,
ha e áll utána:

g+e -> [dzse]

intelligente-intelligens
gente-emberek
gelato-fagyi
geloso-féltékeny
gesto-gesztus

y

Diktálás / g ejtése

A következő szavakban
e fog állni a g után.
Írd le őket!

g ejtése [dzs], ha -i áll utána…

[dzs]-nek ejtjük,
ha i áll utána:

g+i -> [dzsi]

energia-energia
strategia-stratégia
psicologia-pszichológia
giraffa-zsiráf
girare-(be)kanyarodni

y

Diktálás / g ejtése

A következő szavakban
i fog állni a g után.
Írd le őket!

g ejtése [g], ha más betű áll utána

[g]-nek ejtjük,
ha NEM e vagy i áll utána:

g+minden betű (kiv. e/i) ->
[ga, go, gu, gr]

gamba-láb
lago
figura-alak
grande-nagy

y

Diktálás / g ejtése

A következő szavakban
NEM e vagy i fog állni a g után.
Írd le őket!

y

Diktálás / g ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!
Figyelj, mert vegyesen lesz!

Diktálás / g ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

Az sc ejtése

A sc ejtése is
követi ugyanezt a logikát
és kétféle lehet,
[szk] vagy [s], aszerint,
hogy milyen betű áll utána.
Mindig [szk] kivéve,
ha e vagy i áll utána,
mert akkor [s].
Az sc ejtése szk vagy s

sc ejtése [s], ha -e áll utána…

[s]-nek ejtjük,
ha e áll utána:

sc+e -> [se]

scendere-lemenni
scegliere-választani
scelta-választás
esce-kimegy

y

Diktálás / sc ejtése

A következő szavakban
e fog állni az sc után.
Írd le őket!

sc ejtése [s], ha -i áll utána…

[s]-nek ejtjük,
ha i áll utána:

sc+i -> [si]

scio-síelek
uscita-kijárat
unisci-egyesítesz
scimmia-majom

y

Diktálás / sc ejtése

A következő szavakban
i fog állni az sc után.
Írd le őket!

sc ejtése [szk], ha…

[szk]-nak ejtjük,
ha NEM e vagy i áll utána:

sc+nem e/i ->
[szka, szko, szku, szkr]

scala-lépcső(ház)
scopo-cél
scuro-sötét
scrivere-írni

y

Diktálás / sc ejtése

A következő szavakban
NEM e vagy i fog állni az sc után.
Írd le őket!

y

Diktálás / sc ejtése

Írd az üres mezőbe a szavakat,
amiket diktálok!

Diktálás / Az sc ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

A néma h

Nos, ez eddig
nem nehéz, ugye? 🙂
Most viszont nézzük meg,
hogyan módosíthatjuk
a kiejtést a h betűvel!

c ejtése

[cs]-> [k]

Ha a c után e vagy i áll,
de mégis [k]-t
szeretnének ejteni,
akkor egy h betűvel
módosítják a kiejtést: 
c+h+e -> [ke]
c+h+i -> [ki]

c+h+e-> [ke]

che-(a)mi(k), hogy
amiche-barátnők
greche-görögök

c+h+i-> [ki]

chi-(a)ki(k)
chimico-kémikus
macchina-autó

g ejtése
[dzs]-> [g]

Ha a g+e, vagy g+i után nem
[dzs]-t hallasz,
hanem [g]-t, az azért van,
mert egy h ékelődik a
g és az e vagy az i közé:
g+h+e -> [ge]
g+h+i -> [gi]

g+h+e-> [ge]

ghepardo-gepárd
portoghese-portugál
Bulgheria-Bulgária

g+h+i-> [gi]

Inghilterra-Anglia
luoghi-helyek
laghi-tavak

sc ejtése

[s]-> [szk]

Ha az sc után vagy i  áll,
de mégis [szk]-t
szeretnének ejteni,
akkor egy h betűvel
módosítják a kiejtést:
sc+h+e -> [szke]
sc+h+i -> [szki]

sc+h+e-> [szke]

scherzo-tréfa
tedesche-németek
schermo-képernyő

sc+h+i-> [szki]

Brunelleschiolasz építész volt
schiena-hát
tedeschi-németek

y

Diktálás / c ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

c ejtése

Ejtsd ki szavakat!

y

Diktálás / g ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

g ejtése

Ejtsd ki szavakat!

y

Diktálás / sc ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

sc ejtése

Ejtsd ki szavakat!

A néma i

Van itt egy másik csavar!
Módosíthatjuk a kiejtést
az i betűvel is,
de visszafelé!

c ejtése
[k]-> [cs]

Ha a c-t
[cs]-nek akarják mondani,
de nem áll
vagy i a c után,
akkor tesznek oda egy i-t:
c+i+a-> [csa]
c+i+o-> [cso]
c+i+u-> [csu]
Az i ilyenkor néma,
nem ejtjük ki,
mert csak egy jelzés,
hogy a c-t [cs]-nek kell ejteni!

c+i+a, o, u->
[csa, cso, csu]

pronuncia-kiejtés
ciotola-müzlistál
fanciulla-leányka

g ejtése
[g]-> [dzs]

Ha a g után
nem áll e vagy i,
de [dzs]-nek akarják mondani,
akkor írnak utána egy i-t:
g+i+a-> [dzsa]
g+i+o-> [dzso]
g+i+u-> [dzsu]
Az i néma,
vagyis nem ejtjük ki,
de írásban ott van,
hiszen egy jelzés,
hogy a g-t [dzs]-nek kell ejteni!

g+i+a, o, u->
[dzsa, dzso, dzsu]

giardino-kert
giorno-nap
giurare-esküdni

sc ejtése
[szk]-> [s]

Ha az sc-t [s]-nek ejtik,
de e-t vagy i-t
nem hallasz utána,
akkor biztos, hogy
írásban
áll utána egy i!
Az i néma,
nem ejtjük ki,
csak írjuk:
sc+i+a-> [sa]
sc+i+o-> [so]
sc+i+u-> [su]

sc+i+a, o, u->
[sa, so, su]

sciacallo-sakál
sciopero-sztrájk
sciupato-kimerült

y

Diktálás / c, g, sc ejtése

Írd az üres mezőbe a szavakat,
amiket diktálok!

Diktálás / A c, g, sc ejtése

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

A NEM néma i

És itt az utolsó csavar a
c, g, sc ejtését illetően…  
Az utolsó, megígérem!
A NEM néma -i!

A c után álló i néma,

de kiejtjük, amikor:

– ráesik a hangsúly->
medicina-gyógyszer

és még akkor is, ha
– szó végén áll->
ceci-csicseriborsó(k)

– két mássalhangzó között->
cintura-öv

A g után álló i néma,

de kiejtjük, amikor:

– ráesik a hangsúly->
energia-energia

és még akkor is, ha
– szó végén áll->
grigiszürkék

– két mássalhangzó között->
giraffa-zsiráf

A sc ejtése

Hallod az i-t az sc után?

A sc után álló i néma,

de kiejtjük, amikor:

– ráesik a hangsúly->
uscita-kijárat

és még akkor is, ha
– szó végén áll->
sci-sí

– két mássalhangzó között->
scivolare-elcsúszni

y

Diktálás / A c, g, sc ejtése / Összegzés

Most leellenőrizzük, hogy mi maradt meg ebből a sok szabályból.
Írd le a szavakat, amiket diktálok!

Kisfiú fehér ingben laptop előtt, asztalbál ír.

Diktálás / A c, g, sc ejtése / Összegzés

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

Most te bizonyára
azt gondolod,
hogy végeztünk,
de nem!! 🙁
Még meg fogjuk vizsgálni
az sz, a gli ejtését,
ami szintén kétféle,
de más logika szerint működnek,
mint a c, g, sc

Az s ejtése

Az s ejtése is kétféle lehet.

-ha zöngés [v, g, b, d, dz, z] betűk
vagy magánhangzók 
közé keveredik, akkor
többnyire [z], ha

-ha zöngétlenek közé
[f, k, p, t, cs, s],
akkor többnyire [sz]
lesz belőle, hiszen a

[z] és a [sz]
zöngészöngétlen párok!

Ezen kívül van még néhány szabály az s ejtésére… a kinyomtatható könyvben találsz még példákat.
Az s ejtése tartományonként is változó

Az s ejtése-zöngés

Hallgasd és ismételd!

svergognato-szégyentelen
sbaglio-tévedés
viso-arc
mese-hónap
sgusciare-hámozni
esame-vizsga
nervosi-idegesek
disdire-lemond (programot)

Az s ejtése-zöngétlen

Hallgasd és ismételd!

borsa-táska
stoffa-szövet
scoprire-felfedezni
sfera-gömb
sole-nap
russo-orosz
sapere-tudni
spada-kard

A z ejtése

z ejtése is kétféle lehet.

A z ejtése dz vagy c

A z ejtése is hasonló az s ejtéséhez,
hiszen a [dz] és a [c]
zöngészöngétlen párok!
Van sok szabály és sok kivétel,
de elég megjegyezned, hogy …

…a z-t -[c]-nek vagy -[dz]-nek ejtjük, és

SOHA NEM Z-ének, mint a magyarban!

A könyvben találsz több szabályt,
töltsd le, ha érdekel! 🙂

azzurro-azúrkék
mezzaluna-félhold
benzina-benzin
azalea-azalea

A z ejtése-zöngés

Hallgasd és ismételd!

A z ejtése-zöngétlen

Hallgasd és ismételd!

mozzarella
impaziente-türelmetlen
lezione-tanóra
frequenza-látogatás

A gli ejtése

A gli ejtése is kétféle lehet. Ha a gli után magánhangzó vagy mássalhangzó áll…

A gli ejtése gli vagy lj

magánhangzó áll, akkor
[lj]nek ejtjük,
fittyet hányva a g betűre 🙂,…

…ha pedig
mássalhangzó, akkor
[gli]-nek.

moglie-feleség
famiglia-család
figlio-vkinek a fia
consiglio-tanács

A gli ejtése-lj

Hallgasd és ismételd!

A gli ejtése-gli

Hallgasd és ismételd!

glicerina-glicerin
anglicano-anglikán
negligente-nemtörődöm

Még 3 pici szabály, és készen is vagyunk a betűkkel! 🙂

A h ejtése

A h betűt az olaszban
SOHA nem ejtjük!

A h ejtése

Hallgasd és ismételd!

ho-> [o]nekem van
hanno-> [anno]nekik van
hotel-> [otel]szálloda

A gn ejtése

A gn ejtése egyszerű.
A gn-t [ny]-nek ejtjük!

A gn ejtése

Hallgasd és ismételd!

gnocco-gombóc, nudli
montagna-hegy
bagno-fürdőszoba

A q írása

A q betű után
MINDIG írunk egy u-t!

A q írása

Hallgasd és ismételd!

questo-ez
acqua-víz->
(a q elé még egy c-t is írunk!!)

y

Nagy diktálás

Most leellenőrizzük, hogy mi maradt meg ebből a sok szabályból. Írd le a szavakat, amiket diktálok!

Nagy diktálás

Írd le a szavakat, amiket diktálok!

error: Content is protected !!