Prima unità - Első lecke

Benvenuti! – Isten hozott!

Köszönési formák, abc, betűzés

KEZDŐ LECKÉK (A1)OKOSODÓ
e

Contenuto prima unità - Első lecke tartalma

Ebben a leckében megtanulod,
hogyan köszönj,
az olasz abc-t és a betűzést.

Téma:

Köszönési formák

Nyelvtan:

olasz ábécé * betűzés

Video - Videó

Itt lesz egy videó… 🙂

Stampala! - Nyomtasd ki!

Ha szeretnéd
pdf formátumban kinyomtatni
ennek a leckének az anyagát, akkor
erre a nyomtató ikonra
kattintva töltheted le.
A könyvben néhol
másféle feladatokat találsz
ugyanarra a nyelvtani részre, mint itt.

Come si salutano? - Hogy köszönnek?

Amikor külföldre érkezünk, az első dolog amit  ha tudunk, köszönni! Biztosan ismersz már néhány olasz köszönési formát. Egészítsük ki ezt még a többivel! Sok esetben nehéz megmondani, hogy hány órától használják az adott köszönést, mivel tartományoktól függően eltérőlehet.
Hallgasd és ismételd
, hogy megjegyezd és gyakorold a kiejtést!

Idős hölgy fitten kel ki az ágyból.

Nos, nincs konkrétan
Jó reggelt! forma!
Már reggel is
Jó napot!/Buongiorno!‘-t
kívánnak egymásnak.

Találkozáskor és
búcsúzáskor is
használják
a nap folyamán.
(Lehet egybe, de külön is írni.)

Találkozáskor és búcsúzáskor
is használják,
tartományonként változik,
hogy hány órától. 
(Lehet egybe is, de külön is írni.)
Lány a sötét, kivilágított utcán integet.

Búcsúzáskor,
annak, aki még
nem megy aludni,
hanem/vagy szórakozni megy.

Éjjel búcsúzáskor
és annak
aki aludni megy.
(Lehet egybe is, de külön is írni.)

No, ezt biztos, ismered! 🙂
Találkozáskor és
búcsúzáskor is,
annak, akit tegezel.

Találkozáskor és búcsúzáskor
is a délután folyamán.
Főleg a tv-ben használják,
köznyelvben helyette
jobb a buona sera.
Biciklijét tartó lány felemelt kézzel int vissza.

Búcsúzáskor használják
a nap első felében.
Egyfajta ünnepélyességet hordoz,
szórakoztató időtöltést,
(tevékenységet, munkát)
kívánnak vele.

Annak köszönj így, akit
csütörtökön fogsz látni
Logikus! 🙂
Minden napra van
egy ilyen variációjuk!

Így búcsúzunk attól, akit
valószínűleg
másnap újra látunk.

Találkozáskor
annak, akit magázol, de
áthidaló megoldás is lehet,
ha nem tudod, hogy
tegezz vagy magázz valakit és
hogy melyik napszak szerint köszönj.

Így az idősebbek
köszöntik egymást.
Koccintáskor is
mondják vagy ha
valaki tüsszent.

Találkozáskor így üdvözlik azt,
aki vendégségbe jön, vagy
utazásból tér vissza.
Egyeztetik az alanyhoz!

Találkozáskor
így üdvözlik azt, aki
utazásból tér vissza.
Egyeztetik az alanyhoz!

Találkozáskor így válaszol
a ‘Bentornato!’-ra az,
aki utazásból tér vissza.
Egyeztetik az alanyhoz!

Így búcsúzunk attól,
aki elutazik.

Recepciós hölgy a kártyakulcsot nyújtja felénk mosolyogva.

Ezt annak kívánják, aki
nyaralóhelyre érkezett.

Buliban sok kéz koccint borospoharakkal.

Annak, aki szórakoztató
tevékenységbe kezd.

Búcsúzáskor annak mondd,
akit szeretnél hamar látni.

Annak mondd, akivel még
később találkozol.

Így búcsúzz attól, akivel
hamarosan találkozol újra.

Így kívánhatsz valakinek
nyugodt és pihentető alvást.
Az oro aranyat jelent, a
d’oro jelentése: aranyból.

Lehetne így fordítani az
arrivederci-t:
,hogy viszontlássuk egymást!’, az
arrivederLa-t:
,hogy viszontlássam Önt!
Ez utóbbi tiszteletteljesebb.
Annak mondják, akit magáznak
és ki akarják fejezni a tiszteletüket.

Fiú keze egy kocsi ablakán, amiből szomorú arcú lány néz ki.

Így búcsúzz attól,
akit nem fogsz
vagy nem akarsz
hosszú ideig látni,
talán már soha.
Óvatosan bánj vele!
Megsértheted vele azt,

akinek mondod!

i

Benvenuto/a! – Isten hozott!

Most 12 párbeszéd jön a fent említett üdvözlésekkel. Először csak hallgasd meg a párbeszédeket anélkül, hogy néznéd a szöveget, és próbáld kihallani, melyik köszönési formát használták.

Figyeled meg a hanglejtést és a hangsúlyozását,
amit vastag betűvel jelöltem
a több szótagú szavaknál.
Az olasz szavak legtöbbször
az utolsó előtti szótagon hangsúlyosak.
A szóhangsúlyról a
negyedik leckében tanulunk.
Miután többször meghallgattad,
olvasd a szöveget is hozzá! 
Minden párbeszéd alatt
ott találod a fordítását is
ferde betűkkel!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Stefania dice a Giuseppe:
A più tardi, caro!
A presto, Stefania!

Stefania modja Giuseppének:
A későbbi viszontlátásra, kedvesem!
A mihamarabb, Stefania!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Due colleghi per strada:
– Francesco, buona sera!
A lunedì, Giacomo!

Két kolléga az úton:
– Francesco, jó estét!
A hétfői viszontlátásra, Giacomo!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Due amiche:
– Stefania, buona notte!
Buona notte! Ci vediamo domani!

Két barátnő:
– Stefania, jó éjszakát!
Jó éjszakát! Látjuk egymást holnap!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Il signor Blasi saluta il dottore:
Buongiorno, dottor Romanello!
Salute, signor Blasi! – risponde il dottore.

Blasi úr üdvözli az orvost:
Jó napot, Romanello doktor!
Jó egészséget, Blasi úr! – válaszolja az orvos.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Dopo la lezione Giovanni saluta il professore:
ArrivederLa, professore!
Arrivederci, Giovanni!

Óra után Giovanni üdvözli a professzor urat:
Viszontlátásra, professzor úr!
Viszontlátásra, Giovanni!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

In ufficio un collega dice all’altro:
A presto, ci vediamo domani mattina!
A domani!

Az irodában egy kolléga mondja a másiknak:
A mihamarabb, holnap reggel látjuk egymást!
A holnapi viszontlátásra!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Il saluto della presentatrice televisiva:
Buon pomeriggio, cari telespettatori!

A televíziós bemondónő üdvözlése:
Jó délutánt, kedves tévénézők!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Gli ospiti salutano Roberta mentre apre il portone:
– Carissima, buona sera!
Benvenuti! Entrate pure! – risponde Roberta.

A vendégek üdvözlik Robertát, míg nyitja az ajtót:
– Kedvesem, jó estét!
Isten hozott titeket! Gyertek csak be! – válaszolja Roberta.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Paola dice all’amica ungherese alla stazione Termini:
Bentornata a Roma!
Bentrovata, Paola! – risponde l’amica.

Paola mondja a magyar barátnőjének a Termini állomáson:
Isten hozott Rómában!
Jó, hogy itt talállak, Paola! – válaszolja a barátnő.

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Al momento del commiato:
Buona serata, Claudia!
Buona notte, papà!

A búcsúzás pillanatában:
Szép estét, Claudia!
Jó éjt, apuka!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

L’ultima scena di un film:
Addio, amico! Mi manchi già!
Addio, Franco! Buon viaggio!

Egy film utolsó jelenete:
Isten veled barátom! Máris hiányzol nekem!
Isten veled, Franco! Jó utat!

Először hallgasd, majd olvasd!

Figyeld meg a mondatok és a szavak hangsúlyát!

Giovanni dice alla mamma:
Buona notte, mamma!
Sogni d’oro figliuolo!

Giovanni mondja az anyukájának:
Jó éjt, mama!
Álmodj szépet (aranyat), fiacskám!

y

Formale o informale? - Magázó vagy baráti?

Ahogy látod, az olaszoknak színes a köszönési palettájuk. Ezek közül néhány magázó üdvözlés, a többi baráti.
Hallgasd és ismételd, hogy megjegyezd és gyakorold a kiejtést!

Formális, magázó üdvözlés

Hallgasd és ismételd!

Buon giorno!
Buon pomeriggio!
Buona sera!
Buona notte!
Arrivederci!/ArrivederLa!
Salve!
Salute!

Baráti, közvetlen

Hallgasd és ismételd!

Ciao!
Sogni d’oro!

Formális és baráti is lehet

Hallgasd és ismételd!

Buona serata!
Ci vediamo!
A presto!
A piú tardi!
A dopo!
A domani!
A lunedì!
A giovedì!
Benvenuto/a/i/e!
Bentornato/a/i/e!
Bentrovato/a/i/e!
Buona permanenza!
Buon divertimento!
Addio!
y

Quale senti? - Melyiket hallod?

Hallgasd a szöveget,
és jelöld be,
melyik köszönési formát hallottad!
Több válasz is legetséges!

Két mosolygós, szép lány az utcán összetalálkozva köszönti egymást.
Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Jelöld be!

Buona serata! - Szép estét!

És most játszunk egy kicsit!  
A lenti gombra kattintva átjutsz
a Quizlet oldalára!
Mondd ki, vagy írd le 
az olasz megfelelőjét a
megadott köszönésnek!
l

Scrivi il corrispondente italiano - Írd le az olasz megfelelőjét!

Írd be az üres mezőbe
a megadott köszönés
olasz megfelelőjét!

L'alfabeto italiano - Az olasz ábécé

Az olasz abc eredetileg
21 betűből,
5 magánhangzóból ->
a, e, i, o, u …és
16 mássalhangzóból ->
b, c, d, f, g, h (néma), l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z állt.
Néhány idegen eredetű
szóval azonban a
j, k, w, x, y
is bekerült az olasz abc-be,
mert az olaszok átvették ezeknek
a szavaknak az írásmódját.
Pl.: jazz, watt, kantiano, xenofobia, yen
Ezekre a betűkre gyakorlatilag
nem volt szükség, mert
az olaszban volt/van megfelelője.
A yog(h)urt szó például olaszosan írva
iogurt, mert az i félhangzó
(néha magánhangzóként, i-ként,
néha mássalhangzóként, j-ként viselkedik),
és j-nek ejtjük, ha magánhangzó mellett áll.
Ezt az 5 betűt beillesztették
az olasz szótárak az abc-be,
ezért tanuljuk az abc-t velük együtt.

La pronuncia dell'alfabeto italiano - Az olasz abc kiejtése

Hallgasd és ismételd!

a [á] b [bí] c [csí]
d [dí] e [è]
f [effe]
g [dzsí] h [ákká]
i [i]  j [i lunga]
k [kappa]
l [elle] m [emme] n [enne]
o [ò] p [pí] q [kú]
r [erre] s [esse] t [tí]
u [ú] v [vú/ví]
w [doppia vú/ví]
x [iksz/ics] y [ipszilon]
z [dzéta]

l

Completa con le lettere mancanti - Egészítsd ki a hiányzó betűkkel!

Ellenőrizd le, mire emlékszel!
Ebből az abc-ből hiányoznak a betűk.
Egészítsd ki a táblázatot! 🙂

a

d

 

i

p

s

u

y

Compitazione - Betűzés

Nagyon hasznos lehet számodra, ha megtanulsz olaszul betűzni!

Előfordulhat, hogy
nem értesz jól egy olasz szót,
mint például
chincaglierabazár,
vagy olyan neved van,
amit az olaszok nem értenek meg,
például Győri Fülöp. 🙂 
Ilyenkor jól jön, ha tudsz betűzni!  

Betűzéskor az olaszok többnyire
ezeket a városneveket használják.
Ha nincs városnév egy adott betűvel,
akkor egy másik szóval helyettesítik.

Velencei karneválkor használt maszkok bazársoron kirakva.
y

Pronto! Chi è? - Halló! Ki az?

Hallgasd meg a következő párbeszédet! Mi a vége, mi a poén?

Pronto! Chi è? - Halló! Ki az?

Hallgasd meg a párbeszédet!

– Pronto! Buon giorno.

– Buon giorno. Chi è?

– Io sono Horváth Györgyi e vorrei parlare…

– Chi? Orvat Gorgi?

– No, Horváth Györgyi.
Congnome:
h come hotel,
o come Otranto,
r come Roma,
v come Venezia,
a come Ancona,
t comeTorino,
h come hotel…
nome…

– Madonna, com’è difficile!!

– ??? Ma… !!!!!???!!! Prontooo!!!…

y

Una lettera, una cittá – Egy betű, egy város

Hallgasd meg a városneveket, amiket a betűzéshez használnak.

Una lettera, una cittá – Egy betű, egy város

Hallgasd és ismételd!

a Ancona
b Bologna
c Como
d Domodossola
e Empoli
f Firenze
g Genova
h hotel
i Imola

j Jesolo
k Kenya
l Livorno
m Milano
n Napoli
o Otranto
p Palermo
q Quarto
r Roma

s Savona
t Torino
u Udine
v Venezia
w Washington
x xilofono
y York
z Zara

l

Compitiamo il nome di Sophia Loren - Betűzzük le Sophia Loren nevét!

come vagy a di szócskával betűzünk.
A come azt jelenti: mint,
a di azt jelenti: -nak a, -nek a.
Így mondd:
s’ [essze] come Savona->
[essze kóme szávoná-essze mint szávóná],
vagy így:
s’ [essze] di Savona->
[essze di szávoná-a szávóná essz betűje]

nome-név:

S [essze] come Savona
o [o] come Otranto
p [pí] come Palermo
h [ákká] come hotel
i [í] come Imola
a [á] come Ancona

cognome-vezetéknév:

L [elle] di Livorno
o [o] di Otranto
r [erre] di Roma
e [e] di Empoli
n [enne] di Napoli

y

Io compito e tu scrivi! - Én betűzök és te írsz!

Ismered ezeket az olasz hírességeket?
Lebetűzöm öt híres olasz nevét.
Írd az üres mezőbe a betűket,
majd a 
végén olvasd össze!
A legvégén ellenőrizd le a
Kész! gombra kattintva!

Amikor azt mondom: 
maiuscola, az nagybetű,
minuscolakisbetű,
doppiadupla (betű),
spaziohely, szóköz, térköz,
ott helyet kell hagynod,
accentatahangsúlyos (ékezettel),
nome d’arteművésznév.

Scrivi le lettere! - Írd le a betűket!

Hallgasd és írd!

1. 

(uno) una cantante-egy énekesnő

2. 

(due) un cantautore-egy énekesszerző

3. 

(tre) un cantante-egy énekes

4. 

(quattro) un architetto-egy építész

5. 

(cinque) un pittore-egy festő

l

Compita i nomi - Betűzd le a neveket!

 Betűzd le a következő neveket,
majd ellenőrizd le a megoldásod az audio kis fehér háromszögére kattintva!

Filippo Brunelleschi
Michelangelo Buonarroti
Franz Kafka
Leonardo da Vinci
Raffaello Sanzio
saját neved

Compitali! - Betűzd le!

Ellenőrizd a megoldásod!

Melyik két név volt kakukktojás?

Giochiamo con le lettere! - Játsszunk a betűkkel!

Italiano szó betűkockákból kirakva.

A Quizlet oldalán gyakorolhatod még a betűzést!
A kártya első oldalán látható betűt mondd ki
városnévvel együtt!
Most a come szócskát használd!
Pl.: u-> u come Udine

La ruota della fortuna - A szerencsekerék

 La ruota della fortuna
A szerencsekerék című
népszerű olasz tv műsorban is
használták a betűzést.
A játékban az elrejtett szavakat 
kellett kitalálni betűnként. 
A játékosok bemutatása után
kezdődik a játék.
Hallgass bele!
error: Content is protected !!