ONLINE OLASZ NYELVLECKÉK tartalomjegyzéke

Kezdő (Alapfok/A1)

A kezdő szint leckéit erről az oldalról éred el, ha az adott lecke gombjára kattintasz.

Ha (teljesen) kezdő, újrakezdő, ismétlő, turistáskodó, kíváncsiskodó vagy, jó helyen jársz! 🙂

KEZDŐLAPOKOSODÓ
e

Contenuto livello A1 - A1-es szint tartalma

Az olasz ábécével kezdünk, játszunk a betűkkel,
megtanulsz írni, olvasni,
megismered a szóhangsúlyt,
majd megyünk a szavakra.
főnevekkel, névelőkkel,
melléknevekkel,
majd az igékkel ismerkedünk.
Az elöljárószavak kellenek még
ahhoz, hogy minden elem 
meglegyen egy olasz mondat összerakásához.
A visszaható igékszámok,
birtokos szerkezetek
és az elöljárószavak 
második szerepükben 
sem maradnak ki ebből részből.

Argomenti – Témák

köszönési formák * bemutatkozás * hogylét kifejezése * életkor kifejezése * tárgyak, fogalmak és mesterségek * foglalkozás bemutatása * élelmiszervásárlás* személyleírás * öltözködés * rendelés bárban * utazástervezés * lakás, berendezés leírása * szobafoglalás * elfoglaltság * napi rutin * bejelentkezés szállodába * család

Grammatica – Nyelvtan

olasz ábécé * betűzés * személyes névmás alany esete1 * essere ige * magánhangzók, kettős- és hármashangzók * stare ige * mássalhangzók * tőszámnevek 0-tól 100-ig * avere ige * szóhangsúly * főnév neme * határozott névelő * fare ige * határozatlan névelő * alcuni * qualche * di (belőle) * tőszámnevek 100-tól * melléknevek * questo * szabályos igék ragozása * személyes névmás2 * -care, -gare, -ciare, -giare, -sciare, -gere, -cere, -scere és az -iare végű igék * rendhagyó igék ragozása * módbeli segédigék * kérdőszavak * elöljárószavak1 * mondat * elöljárós kérdőszavak * névelős elöljárószavak * nem valódi elöljárószavak * esserci * sorszámnevek * napok * hónapok * évszakok * dátum * quello * bello * óra * visszaható igék * di (birtok) * birtokos névmás

Lakása kitárt ajtaja mellett álló mosolygós család.

1. BENVENUTI!

Köszönési formák
Forme di saluto

olasz ábécé * betűzés

Tartalom

Ebben a leckében megtanulod,
hogyan köszönj,
az olasz abc-t és a betűzést.

2. CIAO, IO SONO NORA!

Bemutatkozás
Presentazione
személyes névmás alany esete * essere ige *
magánhangzók, kettős- és hármashangzók ejtése

Tartalom

Ebben a leckében megtanulsz
bemutatkozni,
megismered a
személyes névmásokat,
az essere ige ragozását,
a magánhangzók,
a kettős- és hármashangzók ejtését.

3. COME STAI?

Fizikai és lelkiállapot, a ’hogylét’ kifejezése
Esprimere lo stato fisico e psichico

stare ige * mássalhangzók ejtése

Tartalom

Ebben a leckében megtanulod
megtudakolni mások hogylétét,
a stare ige ragozását,
és megismered a
mássalhangzók ejtését.

4. QUANTI ANNI HAI?

Életkor kifejezése
Esprimere l’età

tőszámnevek 0-tól 100-ig *
avere ige * szóhangsúly

Tartalom

Ebben a leckében
megtanulod a számokat
0-tól 100-ig,
az avere ige ragozását,
megkérdezni mások életkorát,
végül pedig, hogy
hol hangsúlyozd a szavakat.

5./a. CHI SEI? CHE COSA HAI?

Tárgyak, fogalmak és mesterségek

Oggetti, concetti e mestieri

főnév neme EGYES szám

Tartalom

Ebben a leckében
talákozol sok főnévvel
EGYES számban,
és megtanulod felismerni őket
végződésük szerint
egy interaktív gyakorlat segítségével.
Memorizálhatsz sok foglalkozás és
néhány munkahely nevet is.

5./b. CHI SIETE? CHE COSA AVETE?

Tárgyak, fogalmak és mesterségek

Oggetti, concetti e mestieri

főnév neme TÖBBES szám

Tartalom

Ebben a leckében
talákozol sok főnévvel
TÖBBES számban,
és megtanulod felismerni őket
végződésük szerint
egy interaktív gyakorlat segítségével.
Memorizálhatsz sok foglalkozás és
néhány munkahely nevet is.

6. CHE LAVORO FAI?

Foglalkozás bemutatása
Presentazione della professione

határozott névelő * fare ige

Tartalom

Ebben a leckében megtanulsz
néhány foglalkozásnevet,
megtudod, hányféle
határozott névelő van az olaszban,
és megtanulod a fare ige ragozását.

Divatbemutatón vonulnak ki a lányok sorban.

7. FACCIAMO LA SPESA!

Élelmiszervásárlás
Acquistare alimenti

határozatlan névelő * di elöljárószó * megszámlálható és megszámlálhatatlan * tőszámnevek 100-tól fölfelé * alcuni, qualche

Tartalom

Ebben a leckében a 
határozatlan névelővel,
a di elöljáró egyik jelentésével,
a megszámlálható és
a megszámlálhatatlan
főnevekkel,
az alcuni, qualche
határozatlan névmások használatával
ismerkedsz meg,
és folytatjuk a számolást 
100-tól fölfelé.

Divatbemutatón vonulnak ki a lányok sorban.

Ottava unità - Nyolcadik lecke

Come sei? – Milyen vagy?

Téma
Személyleírás
Nyelvtan
melléknevek * questo
Tartalom
Ebben a leckében megtanulod,
hogy írd le valaki külsejét, 
a melléknevek egyeztetését
a főnevekhez, és
a questo-ez mutató névmás használatát.

Nona unità - Kilencedik lecke

I due amici – A két barát

Téma
Barátság
Nyelvtan
szabályos igék ragozása *
személyes névmás2 *
-care, -gare,
-ciare, -giare, -sciare,
-gere, -cere, -scere
és az -iare végű igék ragozása
Tartalom
Ebben a leckében belekezdünk
a szabályos igék ragozásba,
és elárulom a
személyes névmás
többi alakját.

Bárpult mögött kávét készítő mosolygós báros lány.

Decima unità - Tizedik lecke

Vogliamo prendere qualcosa? – Veszünk valamit?


Téma
Rendelés bárban
Nyelvtan
rendhagyó igék ragozása *
módbeli segédigék * kérdőszavak
Tartalom
Ebben a leckében megtanulsz
bárban rendelni,
megtanulod a
rendhagyó igék ragozását,
a módbeli segédigéket
és az összes kérdőszót.

Undicesima unità - Tizenegyedik lecke

Allora, dove andimo? – Akkor, hova megyünk?

Téma
Utazástervezés
Nyelvtan
elöljárószavak1 * mondat *
elöljárós kérdőszavak
Tartalom
Ebben a leckében megtanulsz
utazástervezéssel
kapcsolatos kérdéseket,
ismerkedünk Olaszországgal,
megismered az
elöljárószavakat és használatukat,
az elöljárós kérdőszavakat
és az egyszerű mondat szórendjét.

Dodicesima unità - Tizenkettedik lecke

La casa – Az otthon

Téma
Lakás leírása, berendezés
Nyelvtan
névelős elöljárószavak *
nem valódi elöljárószavak * esserci
Tartalom
Ebben a leckében megtanulod
a bútorok neveit és hogy
hogy írj le egy lakást,
megtanulod összevonni
a határozott névelőt az elöljárószavakkal,
megismered a nem valódi elöljárószavakat és
az esserci ige használatát.

Mosolygós női alkalmazott utazási irodában, asztala mögött

Tredicesima unità - Tizenharmadik lecke

Andiamo in un’agenzia di viaggi! – Menjünk egy utazási irodába!

Téma
Szobafoglalás, elfoglaltság
Nyelvtan
sorszámnevek *
napok * hónapok * évszakok * dátum *
quello, bello
Tartalom
Ebben a leckében megtanulsz
szállodai szobát foglalni,
mesélni a
napi elfoglaltságaidról,
megismered a
sorszámneveket, a
napok, hónapok,
évszakok neveit, a
dátumozást, és a
quelloazbelloszép 
egyeztetését.

Mosolygós lány ágyból lenyom egy ébresztő órát.

Quattordicesima unità - Tizennegyedik lecke

Una giornata – Egy nap

Téma
Napi rutin
Nyelvtan
óra * visszaható igék
Tartalom
Ebben a leckében megtanulod,
hogyan kérdezd meg,
hány óra van és
megtudod, hogy mik azok a
visszaható igék.

Recepciós pulton egy férfikéz tart egy kulcsit.

Quindicesima unità - Tizenötödik lecke

Questa è la chiave della nostra camera? – Ez a mi szobánk kulcsa?

Téma
Bejelentkezés szállodába, családtagok
Nyelvtan
di * birtokos névmás
Tartalom
Ebben a leckében megtanulsz
bejelentkezni szállodába,
megismered a családtagok nevét,
megtanulod a di elöljáró használatát
a birtok kifejezésére és a
birtokos névmást.

error: Content is protected !!